Alternate Text

Sveriges ambassadTokyo, Japan

Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Lokal tid 23:52

Samordningsnummer

Information och nya regler från 18 juni 2021 gällande samordningsnummer

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilande förklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

Ambassaden kommer ta in alla upggifter för nytt pass men de nya passet kommer inte göras förrän Skatteverket fattar beslut om aktivering. Att aktivera tar ett par veckor beroende på hur mycket Skatteverket har att göra. Kontrollera passet i god tid innan sommaren om du ska ut och resa.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Mer information på Skatteverkets hemsida

Senast uppdaterad 09 jan 2023, 11.28