Sveriges ambassadTokyo, Japan

Välkommen till Sveriges ambassad i Tokyo, Japan

Lokal tid Tokyo
05:09

Meddelande från ambassadören till svenskar som bor i Japan

14 aug 2020

Till svenskar som bor i Japan

Det är utmanande tider i Japan, i Sverige och i hela världen.

En fråga som fortsätter ha stor betydelse för oss som bor och verkar här i Japan är den japanska regeringens inreserestriktioner för svenska och andra utländska medborgare med arbets- och/eller uppehållstillstånd. För den som lämnar Japan och reser till Sverige (och hundratalet andra länder) är det för närvarande mycket svårt att återvända. Det finns vissa möjligheter till undantag och en del lättnader har nyligen gjorts, men min bedömning är fortsatt att man bör vara mycket försiktig med att lämna Japan om man behöver komma tillbaka i närtid.

Så här i mitten av augusti vill jag ta tillfället att informera om följande:

• Detta är en av de viktigaste frågorna för mig, svenska ambassaden och alla EU-ambassader i Japan.

• Vi har sedan i våras konstant diskuterat frågan om reserestriktioner, särskilt vad gäller EU-medborgare med arbets- och/eller uppehållstillstånd i landet, med japanska myndigheter. EU:s ledare i Bryssel (ordföranden i Europeiska rådet Charles Michel och EU-Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen) har också tagit upp frågan direkt med premiärminister Abe, och jag och mina EU-ambassadörskollegor har vid flera tillfällen diskuterat med utrikesministern och vice utrikesministern. Jag har också personligen tagit upp problematiken med MOFA:s ledning. Samtidigt vill jag inte sticka under stol med att jag ser få framgångar hittills.

• Det finns visserligen en rad undantag som möjliggör prövning av enskilda fall och det har nyligen fattats beslut om smärre lättnader (http://www.moj.go.jp/content/001321982.pdf, https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html). Men jag och övriga EU-ambassader är inte nöjda med dessa begränsade undantagsmöjligheter, och vi fortsätter begära att Japan snarast ska möjliggöra för personer med arbetsvisum och uppehållstillstånd att kunna resa in och ut ur Japan. Det gäller även för andra kategorier personer som behöver resa in i Japan av professionella eller andra skäl. Inom kort behöver också affärsresandet kunna återupptas, särskilt i strategiska fall.

• Det råder inga tvivel om att japanska regeringen och myndigheter känner till de svenska, europeiska och G7-ländernas synpunkter, samt vilka konsekvenser nuvarande ordning har för japansk ekonomi och japanska jobb. Samtidigt är det viktigt att understryka att det inte finns anledning att ifrågasätta att de japanska myndigheterna har några andra avsikter än att hantera pandemin och minska smittspridning. Varje land äger sina egna beslut om hur nationens gränser ska vara öppna eller stängda.

• Vi fortsätter att trycka på i alla kanaler. Det är också bra att europeiska och amerikanska handelskamrar gör detsamma.

• Jag vill till sist uppmana svenskar med arbets- och uppehållstillstånd att nogsamt följa det japanska regelverket om man planerar lämna Japan, men har behov återvända i närtid. Information finns på ambassadens hemsida.


Med vänliga hälsningar

Pereric Högberg
Sveriges ambassadör i Japan

Senast uppdaterad 14 aug 2020, 14.22