Verksamheten vid migrationssektionen under covid-19

20 apr 2022

Denna sida beskriver ambassadens begränsningarna i migrationsverksamheten och de åtgärder ambassaden vidtagit på grund av covid-19.

Ansökningar om Schengenvisering från Iran är återigen möjligt och handläggs av ambassaden sedan februari 2022. I syfte att begränsa smittspridningen och skydda såväl besökare som ambassadpersonal tas endast ett begränsat antal ansökningar emot per dag. Bokningsbara tider har hittills gjorts tillgängliga varje onsdag. Ambassaden har noterat att söktrycket för tiderna har varit högt.

Ambassaden öppnar nu för tidsbokning längre fram i tiden, då situationen för covid-19 i Iran har stabiliserats ytterligare. Under 20–28 april kommer bokningsbara tider löpande att släppas för månaderna juni och juli. För att ansöka om en Schengenvisering behöver du registrera din viseringsansökan online, betala och samtidigt boka en besökstid hos ambassaden. För att registrera din ansökan, klicka här.

Vänligen notera att de som ansöker online, för att t.ex. besöka anhöriga i Sverige, ska betala sin ansökningsavgift i samband med att bokningen görs via Migrationsverkets hemsida. Alla besökare förväntas följa ambassadens säkerhetsinstruktioner kring covid-19.

I vissa akuta fall kan det vara möjligt att få en tid direkt från ambassaden och lämna in en pappersansökan. Akuta viseringar gäller i högst 15 dagar. Akuta fall är resor för att närvara vid begravning av nära anhörig eller för att besöka en nära anhörig som under livets slutskede får palliativ vård i Sverige. Ambassaden betraktar föräldrar, barn och syskon som nära anhörig. Förfrågningar om att lämna in en akut viseringsansökan skickas via e-post till ambassaden.teheran-visum@gov.se med dokumentation som visar varför det är brådskande och en kopia av ditt pass.

Det är obligatoriskt att boka tid för alla besök på ambassaden inklusive intervjuer, biometri, utlämning av beslut och/eller uppehållstillståndskort. För att boka en tid, klicka här. Migrationssektionen kan även kontaktas via e-post: ambassaden.teheran-visum@gov.se.

Viktig information
Ambassaden samarbetar inte med några externa företag eller agenter. Externa företag eller agenter representerar inte ambassaden eller agerar i dess ställe. Ambassadens personal utanför ambassadbyggnaden har alltid på sig jackor eller västar markerade med Embassy of Sweden för att personal lätt ska kännas igen. Ambassaden tar inte betalt för bokning av tider. Den enda avgiften är när en ansökan lämnas in för visering, pass eller annan service i enlighet med avgiftsförordningen. Avgifter betalas alltid digitalt eller via bank.

Senast uppdaterad 20 apr 2022, 17.48