Generalkonsulatets personal

Myndighetschef:

Sven Östberg
Generalkonsul

Konsulatets övriga personal kan nås via generalkonsulat.mumbai@gov.se

Senast uppdaterad 11 okt 2023, 13.58