Checklista: Ansökan om pass/ID-kort barn (under 18 år)

Generalkonsulatet har passtider onsdagar och torsdagar mellan 9 och 12. Läs noga igenom checklistan nedan innan du besöker konsulatet för att ansöka om/förnya ditt pass/ID-kort.

Vänligen notera att alla dokument måste vara i original.

 1. Se till att barnet har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Det behövs för att kunna ansöka om svenskt pass. 
 2. Barnet måste komma till konsulatet med minst en vårdnadshavare. Ta dock med båda vårdnadshavarnas pass och om barnet har annat pass. 
 3. Boka tid online för passansökan.
 4. Fyll i och ta med utskriven blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (in English Sweden Citizen - Form for passport applicant). Blanketten måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna.
 5. Fyll i och ta med utskriven blankett Vårdnadshavares Medgivande (in English Consent of Custodian). Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Vårdnadshavarnas namnteckningar ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren. Namnteckningen av närvarande vårdnadshavare bevittnar passhandläggaren. Passpersonalen bevittnar namnteckningarna av båda vårdnadshavarna på plats, om giltig legitimation kan uppvisas. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 6. Föräldrarna måste ha med sitt vigselbevis (om de är gifta i Sverige räcker personbevis).
 7. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
 8. För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln ska bevis om svenskt medborgarskap tas med från Migrationsverket.
 9. Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort.
 10. Om barnet är fött utomlands eller aldrig bott i Sverige ska födelsebevis uppvisas.
 11. Avgiften för passet betalas med kreditkort, VISA/Mastercard. Vänligen se vår prislista.
Senast uppdaterad 13 okt 2023, 13.30