Förnyande av svenskt körkort

För att förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader. Är du folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa kan du fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på generalkonsulatet. Du är välkommen att kontakta oss så du kan boka in en tid för upphämtning av Transportstyrelsens "Ansökan om förnyelse av körkort" som du behöver skicka in i original till Transportstyrelsen vid ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du inte förnya ditt svenska körkort. Läs mer på Transportstyrelsen.

Om du ska ansöka om körkort i Hongkong kan du beställa ett intyg om giltigt svenskt körkort från Transportstyrelsen. Kontakta deras kundtjänst för körkortsfrågor: Kontakta oss - Transportstyrelsen

Mer information finns här: Nytt körkort från utlandet - Transportstyrelsen

Senast uppdaterad 21 mar 2024, 13.20