Migrationsärenden

23 apr 2018

Generalkonsulatet i Hongkong handlägger inte längre migrationsärenden.

Vänligen kontakta ambassaden i Peking alt. generalkonsulatet i Shanghai för vidare svar på dina frågor.

Senast uppdaterad 06 jul 2020, 16.27