Representationens personal

Följande personer arbetar på den svenska representationen i Genève:

Telefon: +41 22 908 08 00
E-post: sweden.geneva@gov.se

Anna Jardfelt 
Ambassadör
Ständig representant

Rosario Björklund
Tredje ambassadsekreterare
Ambassadörens assistent

Ekonomiska frågor 

Mikael Anzén
Ambassadör
Ständig representant vid WTO
Biträdande myndighetschef

Johan Ekerhult
Ambassadråd

Joakim Löfvendahl
Förste ambassadsekreterare

Martin Magnusson
Förste ambassadsekreterare

Larissa Barhebréus
Handläggare

Karin Burghauser
Assistent till WTO-ambassadören och handelssektionen 

Nedrustning

Sara Lindegren 
Ministerråd

Niklas Nilsson 
Förste ambassadsekreterare

Kajsa Aulin
Assistent
Nedrustning/Hälsa och utveckling

Mänskliga rättigheter

Fredrik Nivaeus 
Ministerråd

Thomas Janson
Arbetsmarknadsråd

Anna Falkdalen
Förste ambassadsekreterare

Paola Albornoz
Förste ambassadsekreterare

Oscar Ekéus
Rådgivare

Malin Sundström
Assistent
Mänskliga rättigheter/Humanitära frågor

Humanitära frågor

Hannah Widstam 
Ministerråd

Veronica Nordlund
Förste ambassadsekreterare

Hilda Hagberg
Handläggare

Malin Sundström
Assistent
Humanitära frågor/Mänskliga rättigheter

Hälsa och utveckling

Maria Gutiérrez 
Ambassadråd

Martin Jeppsson
Hälsoråd

Susanne Mattsson
Ambassadråd (Sida)

Leo Halbert
Handläggare

Kajsa Aulin
Assistent Nedrustning/Hälsa och utveckling

Administrativa frågor

Marie Schram 
Ambassadråd
Kanslichef

Rosario Björklund
Tredje ambassadsekreterare

Anna Larsson-Fernandes 
Ekonomi och personaladministration

Anna Franzén
Administrativ assistent

Alain Thurnherr
Administrativ assistent

Fernando Goncalves
Chaufför