Meny

Representation FN, Genève

Lokaltid FN
01:54

Praktikanter till Sveriges ständiga representation i Genève VT 2019

19 sep 2018

Sveriges ständiga representation i Genève har till uppdrag att driva svensk politik och bevaka svenska intressen i de internationella organisationerna i Genève. Här finns ett stort antal FN-organ och andra internationella organisationer som arbetar med allt från handelspolitik, utvecklingssamarbete, konfliktförebyggande, humanitära frågor, migration, mänskliga rättigheter, hälsa, arbetsvillkor till nedrustning och icke-spridningsfrågor. Sveriges feministiska utrikespolitik går som en röd tråd genom verksamheten. Representationen har f n 22 medarbetare, varav nio lokalt anställda. Mer information om representationens verksamhet finns på hemsidan www.swedenabroad.com/geneva

Nyheter

Vanliga frågor

Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer