Om oss

Välkommen till Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève.

Vårt verksamhetsuppdrag innefattar att driva svensk politik och företräda Sveriges intressen inom centrala och prioriterade områden som mänskliga rättigheter, handelspolitik och andra ekonomiska frågor, utvecklingssamarbete, medling och konfliktförebyggande, humanitärt bistånd och humanitär rätt, flyktingpolitik, migrationsfrågor, globala hälsofrågor samt nedrustning- och icke-spridning. Dessutom ska representationen över hela fältet verka för svenska ställningstaganden rörande FN:s reformering och bidra till att stärka FN och det multilaterala systemet.

Myndighetens verksamhetsområde innefattar bland annat följande organisationer:

  • FN:s kontor med säte i Genève, inklusive flyktingkommissariatet UNHCR, FN:s kontor för humanitär samordning OCHA samt högkommissarien för mänskliga rättigheter OHCHR. 
  • Nedrustningskonferensen och andra i Genève förekommande förhandlingar om nedrustning, icke-spridning och vapenkontroll. 
  • FN:s fackorgan med säte i Genève, däribland ILO, ITU, UNCTAD, UNAIDS, WHO och WIPO.
  •  MR-rådets förhandlingar och arbetsgrupper.
  • Internationella organisationer utanför FN, inklusive världshandelsorganisationen WTO och den internationella migrationsorganisationen IOM liksom den Internationella Rödakorskommittén och Rödakorsfederationen (ICRC/IFRC).
  • Civilsamhällesorganisationer (NGO:er)  med verksamhet i Genève.

Sverige tillhör en av de största givarna till FN-systemet. Det inkluderar i Genève det humanitära och hälsorelaterade biståndet, liksom FN:s kontor för mänskliga rättigheter, OHCHR. Närmare ett 40-tal Genèveorganisationer mottar varje år svenskt stöd. Vårt arbete med styrnings- och resultatfrågor i de Genèveorganisationer som är mottagare av svenska medel är därför särskilt viktigt.

Ett aktivt EU-samarbete samt nordisk/baltisk-samverkan är viktiga delar i vår verksamhet.

Representationen leds av myndighetschefen, som är ständig representant vid FN och andra internationella organisationer. Den ställföreträdande myndighetschefen företräder Sverige vid WTO. Representationen har dessutom tolv utsända handläggare från Utrikesdepartementet, en utsänd handläggare från Arbetsmarknadsdepartementet, en utsänd handläggare från Socialdepartementet, en utsänd handläggare från Sida, samt nio lokalt anställda.