Alternate Text

RepresentationFN, Genève

Lokal tid 09:26

Om oss

Välkommen till Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève.

Vårt verksamhetsuppdrag innefattar att driva svensk politik och företräda Sveriges intressen inom centrala och prioriterade områden som mänskliga rättigheter, handelspolitik och andra ekonomiska frågor, utvecklingssamarbete, medling och konfliktförebyggande, humanitärt bistånd och humanitär rätt, flyktingpolitik, migrationsfrågor, globala hälsofrågor samt nedrustning- och icke-spridning. Dessutom ska representationen över hela fältet verka för svenska ställningstaganden rörande FN:s reformering och bidra till att stärka FN och det multilaterala systemet.

Följande personer arbetar på den svenska representationen i Genève:

Anna Jardfelt 
Ambassadör
Ständig representant

Rosario Björklund
Tredje ambassadsekreterare
Ambassadörens assistent

Ekonomiska frågor 

Nina Tornberg
Ambassadör
Ständig representant vid WTO
Biträdande myndighetschef

Johan Ekerhult
Ambassadråd

Joakim Löfvendahl
Förste ambassadsekreterare

Karin Burghauser
Assistent till WTO-ambassadören och handelssektionen 

Nedrustning

Benjamin Escaig
Ministerråd

Niklas Nilsson (föräldraledig tom aug 2024)
Ambassadråd

Demi Bylon
Andre ambassadsekreterare

Kajsa Aulin
Assistent
Nedrustning/Hälsa och utveckling

Mänskliga rättigheter

Fredrik Nivaeus 
Ministerråd

Anna Falkdalen
Förste ambassadsekreterare

Oscar Ekéus
Rådgivare

Emma Hansen
Attaché

Malin Sundström
Assistent
Mänskliga rättigheter/Humanitära frågor

Humanitära frågor

Hannah Widstam 
Ministerråd

Maria Gutiérrez 
Ambassadråd

Susanne Mattsson
Ambassadråd (Sida)

Malin Sundström
Assistent
Humanitära frågor/Mänskliga rättigheter

Hälsa och utveckling

Martin Jeppsson Campana
Hälsoråd

Emelie Roos
Andre ambassadsekreterare

Kajsa Aulin
Assistent Nedrustning/Hälsa och utveckling

Administrativa frågor

Marie Schram 
Ambassadråd
Kanslichef

Rosario Björklund
Tredje ambassadsekreterare

Anna Larsson-Fernandes 
Ekonomi och personaladministration

Anna Franzén
Administrativ assistent

Alain Thurnherr
Administrativ assistent

Fernando Goncalves
Chaufför