Europarådet

Europarådet bildades 1949 av tio länder i Västeuropa däribland Sverige, i efterspelet av andra världskriget. Organisationens uppdrag går ut på att bevara och främja Europarådets kärnvärden: mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Europarådet har idag 46 medlemstater.

En viktig del av Europarådets mellanstatliga arbete är framtagandet av konventioner och partsavtal för olika områden inom Europarådets intressesfär. Idag finns det drygt 200 konventioner som antagits av rådet under årens lopp. Sverige har anslutit sig till många av dessa konventioner och till flera partsavtal. Vidare verkar Europarådet för att de normer och regler som medlemsländerna enats om i sina konventioner och andra överenskommelser efterlevs. Organisationen övervakar på en rad olika sätt hur medlemsländerna uppfyller sina åtaganden som medlemsstater under Europarådets stadga.

Europarådet har sitt säte i Strasbourg. Organisationens officiella arbetsspråk är engelska och franska. Europarådets flagga, blå med tolv gyllene stjärnor, antogs av Europarådets parlamentariska församling och ministerkommittén 1955. Sedan 1986 använder även Europeiska Unionen (EU) flaggan som sin symbol.

Länk till Europarådets hemsida

Senast uppdaterad 22 nov 2023, 11.54