Meny

Representation Europarådet, Strasbourg

Lokaltid Europarådet
00:02
27 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Information till svenskar i Frankrike om Corona

20 mar 2020

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga situationen, uppmanar vi alla att följa ambassadens reseinformation och lokala myndigheters anvisningar noga.

Nyheter

Svenskar inom Europarådet

Följ vår intervjuserie med svenskar inom Europarådet! Vad gör egentligen Europarådet? Vilken roll spelar Sverige? Hur många länder är med och vad skiljer Europarådet från EU?

Du får svar på frågorna genom att följa vår intevjuserie och läsa vår bakgrundsbeskrivning.

Anja Olin Pape är ordförande i Europarådets kommitté för ungdomsfrågar.

Tidigare intervjuer, med Thomas Hammarberg, Liv Tigerstedt,  Anders Knape, Elisa Saari och Fredrik Sundberg finns här

Vanliga frågor