Meny

Representation Europarådet, Strasbourg

Lokaltid Europarådet
00:40

Europarådet den 26 november – 9 december

14 dec 2018

Möte om verkställighet av Europadomstolens domar – bl. a om verkställigheten av mål om Georgiens tidigare premiärminister Merabishvilis frihetsberövande samt om hbtq-rättigheter i Ryssland. Europarådets Nord-Syd center ger 2018 års solidaritetspris till kämpe mot kvinnlig könsstympning och till humanistisk fransk borgmästare. Den ”nya” Europadomstolens 20-årsjubiléum firades med seminarium. Statistik och trender om kriminalvården i Europarådets medlemsstater i två nya rapporter. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om missbruk av terroristlagstiftning. Europarådets kommission för effektiva rättsväsenden (CEPEJ) antar ny stadga för rättsväsendets användning av artificiell intelligens.

Nyheter

Vanliga frågor

Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer