Meny

Representation Europarådet, Strasbourg

Lokaltid Europarådet
05:30
Logga Europåarådet 70 år

Europarådet 70 år!

I år fyller Europarådet 70 år! Följ vår intervjuserie med svenskar inom Europarådet! Vad gör egentligen Europarådet? Vilken roll spelar Sverige? Hur många länder är med och vad skiljer Europarådet från EU?

Du får svar på frågorna genom att följa vår intevjuserie och läsa vår bakgrundsbeskrivning.

Vår intervjuserie började med Thomas Hammarbergledamot i Europarådets parlamentariska församling och  Europarådets fd kommissarie för mänskliga rättigheter (2006-2012). 

Nu fortsätter vi med Liv Tigerstedt, Divisionschef vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg (Europadomstolen).  

Läs mer

Europarådet den 27 maj – 14 juni

14 jun 2019

Fortsatta ansträngningar för att lösa konflikten mellan Ryssland och PACE inför församlingens sommarsession i slutet av juni. Europadomstolen meddelar för första gången dom i ett överträdelseförfarande enligt artikel 46.4 EKMR och konstaterar att AZ brustit i sin skyldighet att rätta sig efter domstolens dom rörande den tidigare frihetsberövade oppositionspolitikern Ilgar Mammadov. Möte om verkställighet av Europadomstolens domar. Sju kvinnliga och 38 manliga premiärministrar i 45 europeiska länder. The Economists demokratiindex visar hur demokratin försämrats i många europeiska länder under 2018. Europarådet har publicerat en handbok som innehåller en strategi för hur falsk ryktesspridning kan förebyggas och en om barns digitala medborgarskap.

Nyheter

Vanliga frågor

Misstanke om oegentligheter

Anmäl till UD

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet, anmäl till UD:s Regeltillsyn.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. 

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer