Representationens verksamhet

Representationens verksamhet inriktas på att driva svensk politik och företräda Sveriges intressen inom Europarådets kärnområden: europeiskt samarbete om demokrati, främja respekt för mänskliga rättigheter samt rättsstatsfrågor.