Europakonventionen

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs 1950 och trädde i kraft 1953.

Konventionen bygger på innehållet i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling 1948 och upptar i allt väsentligt de fri- och rättigheter däri som brukar betecknas som de medborgerliga och politiska rättigheterna. Konventionen innehöll ursprungligen drygt 20 konventionsskyddade rättigheter, så som rätten till liv, tortyrförbudet, yttrandefrihet och rätten till rättvis rättegång. Rättighetskatalogen har dock genom åren successivt utökats med flera tilläggsprotokoll till konventionen, bl.a. tilläggsprotokoll om skydd för äganderätten, förbud mot kollektiv utvisning av utlänningar, förbud mot dödsstraff, förbud mot dubbel lagföring och rätten att överklaga domar i brottmål.

Samtliga medlemsländer i Europarådet är anslutna till Europakonventionen och är skyldiga att efterleva den.

Här kan du läsa hela konventionstexten på svenska.

Senast uppdaterad 22 nov 2023, 11.54