Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Brasilia arbetar både utsänd och lokalanställd personal. Vi har för närvarande följande sammansättning.

Ambassadörens kansli

Karin Wallensteen
Ambassadör

Ministerråd, ställföreträdande myndighetschef

Sektionen för ekonomi och handel, främjande, press och information

Ambassadråd, sektionschef

Sektionen för inrikespolitik, mänskliga rättigheter och miljö/klimat och fastighetsfrågor

Andre ambassadsekreterare, Sektionschef

Sektionen för konsulära frågor, administration och migration

Ambassadråd, Administrativ chef, Sektionschef

Kontoret för Innovation och forskning

vakant
Innovations- och forskningsråd

tf. kontorschef, forskningsrådgivare

Sektionen för Försvarsfrågor

Försvarsattaché

Praktikant

Handelssekreterare och landschef i Brasilien (Business Sweden Sao Paulo)

För all övrig personal, vänligen kontakta:

ambassaden.brasilia@gov.se

Senast uppdaterad 07 jun 2024, 12.02