Personuppgiftsbehandling på svenska ambassaden i Brasilia

Svenska ambassaden i Brasilien behandlar data och personuppgifter enligt den policy som gäller för alla svenska utlandsmyndigheter.

Dataskyddspolicy för utlandsmyndigheter

Senast uppdaterad 23 nov 2023, 09.21