Sveriges nya resehandlingar i januari 2022

06 dec 2021

I januari 2022 kommer Sverige att få nya pass och nationella id-kort. Det kräver mycket av våra passhandläggare, våra IT-system och leverantör av resehandlingar. Därför är det extra viktigt att du som är bosatt utomlands och planerar att ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort har alla nödvändiga dokument med dig för att vi ska godkänna din ansökan.

Dokument och handlingar kan exempelvis vara:


• Giltig svensk id-handling. Läs mer om vilka id-handlingar som gäller vid ansökan här: Polisen giltiga id-handlingar (Har du ingen giltig svensk id-handling måste du ha med dig någon som kan styrka din identitet. Läs mer om vilka som kan göra det här: Polisen godkända intygsgivare).


• Uppehållstillstånd/nationellt id-kort från landet du bor i eller annat dokument där det framgår vilket medborgarskap du har. Medborgarskapsbevis från andra länder än Sverige, om du har mer än svenskt medborgarskap. Du ska fylla i blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap". Läs igenom instruktionerna noggrant och lämna in den ifyllda blanketten vid din bokade tid. Blanketten finns här: Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap


• Vårdnadshavares medgivande (från båda vårdnadshavarna om det finns fler än en) om ansökan gäller barn under 18 år.


• Skriftligt medgivande krävs av samtliga vårdnadshavare. Medgivandet måste vara bevittnat. Om inte båda vårdnadshavare kan komma behövs pass i original eller en bestyrkt kopia av giltigt pass för den som inte närvarar. Medgivandet får inte vara äldre än en månad. Blanketten finns här: Vårdnadshavares medgivande


• Födelsebevis (eller familjebok) samt föräldrars vigselbevis - om ansökan gäller andra generationens utvandrad

 

För att se vilka ytterligare handlingar som krävs i samband med ansökan läs på ambassadens hemsida på Sweden Abroad


Om du ansöker innan den 24 december måste samtliga handlingar finnas med för att vi ska kunna godkänna din ansökan. Har du inte med dig samtliga handlingar kommer ansökan att makuleras eller avslås och du kommer att bli ombedd att boka ny tid för ansökan. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.


Vänligen observera att samtliga handlingar/dokument ska vara i original eller bestyrkt kopia.


OBS! Redan utfärdade pass och nationella id-kort är giltiga till det giltighetsdatum som står i passet.


Till dig som har samordningsnummer 
Om du har ett samordningsnummer som har tilldelats 2016 eller före 2016 måste du också ha med dig ovan nämnda dokument. Samtliga samordningsnummer från de åren kommer automatiskt att bli vilandeförklarade och en ansökan eller anmälan måste göras för att samordningsnumret åter ska bli aktivt. Detta är enligt nya bestämmelser i  olkbokföringslagen och folkbokföringsförordningen. Läs mer om detta på Skatteverket samordningsnummer

Senast uppdaterad 06 dec 2021, 09.53