Nyhet om Samordningsnummer

18 feb 2022

Nyhet från 2022 för personer med samordningsnummer Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat.

Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen)  ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket för passändamål, d.v.s. vid ansökning av nytt pass eller nationellt id-kort.

Om ditt samordningsnummer har blivit vilandeförklarat så behöver du lämna in nya handlingar personligen till ambassaden eller till något av konsulaten i Brasilien. Handlingar som behövs vid anmälan är de samma som vid ansökan om samordningsnummer.

Handläggningstiden är 4-6 veckor på Skatteverket.

Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter. 

Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket.

Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

Senast uppdaterad 18 feb 2022, 11.21