Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i La Paz, Bolivia. Sverige och Bolivia har under mer än 100 år haft bilaterala förbindelser. 1995 öppnades ett kontor för svenskt utvecklingssamarbete i La Paz och 2010 blev kontoret en ambassad.

Ambassaden främjar relationerna mellan Sverige och Bolivia genom politisk dialog och genom att utföra ett utvecklingssamarbete för en hållbar utveckling. Den svenska regeringen beslutade i och med regeringsbrevet 2015 om fortsatt bistånd till Bolivia. Samarbetet i Bolivia utgår ifrån strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia för 2016-2020.

Strategin ska bidra till en förbättrad miljö och ett hållbart utnyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för människor som lever i fattigdom. Samarbetet ska också stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare relationer.                  

Senast uppdaterad 23 okt 2017, 10.12