Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i La Paz, Bolivia! Sverige och Bolivia har under mer än hundra år haft bilaterala förbindelser. 1995 öppnades ett kontor för svenskt utvecklingssamarbete i La Paz och 2010 blev kontoret en ambassad. Sedan 2021 är Nicolas Weeks Sveriges sändebud i La Paz. Han är den förste svenska ambassadören med permanent närvaro i Bolivia.

Ambassaden främjar relationerna mellan Sverige och Bolivia genom politisk dialog, kontaktbyggande och genom utvecklingssamarbete. Det senare utgår från den svenska regeringens strategi för utvecklingssamarbete med Bolivia 2021-2025.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Bolivia är inriktat mot förbättrad miljö, skydd av biologisk mångfald och ett hållbart utnyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, demokratisk samhällsutveckling, jämställdhet samt förbättrade möjligheter till försörjning för människor som lever i fattigdom och för kvinnor och flickor. Samarbetet ska stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare relationer, och finansierar också utbyte och kontakter mellan svenska universitet och deras forskarkollegor på statliga bolivianska universitet. Sammantaget uppgår det svenska utvecklingssamarbetet till Bolivia till runt 250 miljoner årligen.                        

Senast uppdaterad 12 jan 2022, 16.35