Karnevalsfirandet i hela Bolivia

17 feb 2023

Lördagen den 18 februari inleds karnevalsfirandet i hela Bolivia och firandet pågår till och med den 21 februari, varav den 20 och 21 februari är nationella helgdagar. Under firandet så uppstår stora folksamlingar och framkomligheten minskar i trafiken. Dessvärre ökar trafikolyckorna under denna period också liksom ficktjuveriet. Resande uppmanas till att vara försiktiga i trafiken och se över sina personliga tillhörigheter.Senast uppdaterad 15 feb 2023, 11.23