Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Försörjning, miljö, klimat och energi

Sverige stödjer projekt som arbetar för att öka kunskapen kring klimatförändringar och miljömedvetenhet i landet. Detta görs genom stöd till civilsamhället och multilaterala organisationer, samt i samarbete med privat och finansiell sektor, för att de i sin tur ska kunna driva miljöarbetet framåt inom sina verksamheter. Fokus är också på att stärka enskilda individer genom utbildning och ekonomiskt stöd för att utveckla mer miljö- och klimatanpassade försörjningsmöjligheter.

* Förbättrade möjligheter till en hållbar försörjning, med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning, produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, särskilt för kvinnor och ungdomar.

* Förbättrad tillgång till förnyelsebar energi som är socialt och miljömässigt hållbar.

* Förbättrad kapacitet hos aktörer att bidra till miljö- och klimatmässig hållbarhet.

 

Exempel på Sveriges stöd försörjning och miljö i ZImbabwe inkluderar: 

 

 Zimbabwe Resilience Building Fund: Drivs av UNDP, och Sverige är en av dess många givare. Fonden används till projekt som syftar till att stärka lokalsamhällens motståndskraft mot till exempel naturkatastrofer och effekter av klimatförändringar.

 

UNICEF Green Innovations Hub: Riktar sig särskilt mot unga och kvinnor för att uppmuntra till ett tydligt miljötänk inom entreprenörskap och uppfinningar, samt för att stärka deras socioekonomiska situation. Detta görs främst genom utbildning, praktik och ekonomiskt stöd i form av bidrag till deltagarna.

ILO Green EnterPRIZE: Syftet är att förbättra miljömedvetenheten hos företag, förstärka deras miljöpolicys och skapa fler så kallade gröna jobb främst för unga och kvinnor. Programmet fokuserar därför på kompetensutbildning inom miljöfrågor kopplat till olika verksamhetsområden.

Barclays Loan Portfolio Guarantee: Erbjuder lån och stöd till små- och medelstora företag som drivs av kvinnor och unga (18-35 år).

Senast uppdaterad 21 jun 2018, 11.36