Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Corona - Covid19

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. Från och med den 27 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 9 september 2020.

3. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 november 2020. 
  

Zimbabwe

Vi uppmanar samtliga svenskar som befinner sig i Zimbabwe att kontrollera reseförsäkring, registrera sig på svensklistan och att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. Ambassaden är öppen för allmänheten som vanligt mellan kl. 09.00-11.00 även under lockdown. Med anledning av pågående coronavirusepandemi och begränsad bemanning på ambassaden måste varje besök föranmälas. Ambassaden kan nås på +263 (0) 24 2 302 636/7 eller e-post: ambassaden.harare@gov.se.

Ambassaden uppmanar svenskar som inte längre befinner sig i Zimbabwe att avregistrera sig från svensklistan. 

Information om coronaviruset och situationen i Zimbabwe

Zimbabwe rapporterade sitt första bekräftade fall av Covid-19 den 20 mars. Regeringen beslutade om en nationell lockdown den 30 mars. Zimbabwe har därefeter förlängt beslutet om lockdown på obestämd tid. Regeringen meddelade även att de löpande kommer att revidera beslutet om lockdown mot bakgrund av utvecklingen för smittspridning av Covid-19. 

Enligt nuvarande restriktioner under lockdown råder utegångsförbud från kl 20.00 - 06.00. Närindgsidkare och affärer tillåts endast hålla öppet mellan kl 08.00 - 16.30. Det är obligatorisk att bära ansiktsmask när man vistas utanför hemmet. Särskilda restriktioner gäller för allmänna transporter. Militär och polis övervakar att restriktionerna efterföljs. Svenska resenärer som fortfarande befinner sig i Zimbabwe uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.  

Gränserna är stängda för inresande som inte är zimbawiska medborgare eller bosatta i Zimbabwe. Obligatorisk karantän under 14 dagar i statliga karantänsfacilteter, eller av staten godkända lodger gäller för samtliga inresande enligt myndigheters uppgifter. Landets tre största flygplatser (i Harare, Victoria Falls och Bulawayo) är än så länge öppna. Flera flyg har ställts in och flygförbindelserna är mycket begränsade och väntas vara det en tid framöver. Frågor gällande in-och utresa samt om du är osäker på hur flyg påverkas i regionen hänvisas till din resebyrå eller flygbolag. Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller in- eller utresa samt karantän i Zimbabwe.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Besök Ministry of Health and Child Care, Zimbabwe för mer information. 

Sjukvården i Zimbabwe är bristfällig. Se ambassadens reseinformation om Hälso- och sjukvård nedan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s   och Världshälsoorganisationen (WHO) 

Annan akutell information

Strömavbrott
Det råder akut elbrist i Zimbabwe vilket innebär dagliga strömavbrott. Vid strömavbrott fungerar inte trafikljusen och trafikpolis är ett ovanligt inslag i gatubilden. Resenärer uppmanas att vara försiktiga i trafiken, speciellt efter mörkets inbrott då sikten är mycket dålig. (se även under Trafiksäkerhet)  

Kontantbrist och valuta
Zimbabwe Dollar, Bond notes samt den elektroniska valutan RTGS är sedan november 2019 de enda officiella valutorna i Zimbabwe. Den finns än så länge endast mindre valörer (5 och 2 dollar sedlar) av Zimbabwe dollars och Bond Notes. 1 Zimbabwe Dollar är mindre än 1 SEK. En stor del av de dagliga transaktionerna genomförs via den elektroniska betalningsplattformen Ecocash.

Det finns en del undantag där det är tillåtet att betala med utländska betal- och kreditkort samt USD. Regleringen kring valutan och olika betalningssätt uppdateras fortfarande och det råder en del oklarheter om hur tillfälliga besökare i Zimbabwe kan växla in till lokal valuta.  

Resenärer till Zimbabwe uppmanas att följa lokala myndigheters råd och eventuella föreskrifter angående betalningssätt. Därtill rekommenderas resenärer även kontakta sin resebyrå och hotell angående gällande betalningssätt (vilken valuta) och hur lokala transaktioner och växling till lokal valuta kan göras. 

Det råder utbredd kontantbrist i Zimbabwe varför besökare fortsatt uppmanas medta tillräckligt med USD i kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter.

Mot bakgrund av kontantbristen går det inte att göra några kontantuttag över huvudtaget i Zimbabwe. 

Det högsta kontantbelopp som är tillåtet att föra ut ur landet är 1 000 USD vilket kan kontrolleras vid gränsövergångar.  

Senast uppdaterad 27 aug 2020, 13.59
Ambassadens reseinformation