Meny
  • Svenska

Om utlandet Zimbabwe

Jämlik hälsa

Efter år 2000 utsattes landets vårdsystem för extrema påfrestningar på grund av politiska oroligheter i Zimbabwe och en försämrad ekonomi, vilket har resulterat i stora försämringar inom hälsosektorn.

De övergripande målen för Sveriges stöd til jämlik hälsa i Zimbabwe är: 

* Förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård, inklusive stärkt hållbarhet och kapacitet i hälsosystemet, med fokus på kvinnor och barn.

* Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, framförallt för unga människor.

Exempel på Sveriges stöd til jämlik hälsa i Zimbabwe inkluderar: 

Health Development FundEn fond med flera olika givare som administreras och vars aktiviteter genomförs av FN-organen UNICEF och UNFPA. Syftet är att förbättra kvalitén och allas lika rätt till tillgång till sjukvård. Särskild tonvikt ligger på mödra- och barnhälsa, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

UNICEF Child Protection Fund: Driver ett rikstäckande program för att skydda utsatta barn, där Sverige är en av de största givarna. Programmet arbetar med att stärka de lokala myndigheternas kapacitet att registrera anmälningar om våld mot barn, samt ge ut så kallade socialbidrag till behövande familjer. Stödet bidrar till både bättre hälsa för barn samt en förbättrad ekonomi för utsatta hushåll. 

Senast uppdaterad 21 jun 2018, 11.39