• Svenska

Om utlandet Zambia

Svenska företag i Zambia

Zambias geografiska läge och demokratiska tradition har gynnat företag som har etablerat sig här. Några har varit verksamma sedan innan Zambias självständighet 1964. Svenska företags drivkraft inom arbetsskydd, kvalitet samt ansvarstagande värdesätts i Zambia. Idag finns det välrenommerade företag men även enskilda konsulter samt återförsäljare. I dagsläget representeras svenska företag verksamma i Zambia främst inom gruvindustrin, transport-, energi-, hälso- och jordbrukssektorn. 

Hjälp till svenska företag i Zambia

Ambassaden kan bistå svenska företag med kontakter med relevanta branschorganisationer, myndigheter och aktörer på den zambiska marknaden.

Ambassaden kan vidare bistå med information om relevant lagstiftning och investeringsklimat i Zambia samt underlätta svenskt deltagande i handels- och investeringsmässor.

För zambiska företag kan ambassaden vara behjälplig med information om exportmöjligheter till Sverige och Europeiska Unionen samt med att knyta relevanta kontakter med företag och branschorganisationer i Sverige.

Tillsammans med Business Sweden har ambassaden arrangerat olika företags- och sektorsdelegationer till Zambia samt seminarier om företagsmöjligheter. Business Sweden hjälper företag att finna sin nisch och eventuella partner i Zambia och de har stor kunskap om landet.

Om du eller ditt företag funderar på att etablera er i Zambia, kontakta gärna ambassaden för mer information om hur vi kan hjälpa er. 

 

Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan vara:

  • åtgärder som strider mot gällande handelsavtal
  • oklar lagstiftning eller svårhanterlig byråkrati
  • politisk inblandning i olika ärenden eller rättsliga processer.

För handelshinder som påträffas utanför EU/EES gäller främst Världshandelsorganisationens (WTO) regler om icke-diskriminering, men även de frihandelsavtal som EU ingått med tredje land. I vissa fall kan även bilaterala investeringsskyddsavtal vara aktuella.

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Då är du välkommen att kontakta oss. Maila oss på ambassaden.lusaka@gov.se. Ange:

  • datum
  • namn/företag
  • bransch
  • vilket problemet är

Mer information: Kommerskollegium och Business Sweden

Senast uppdaterad 28 sep 2022, 09.39