Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för Vietnams inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd till Vietnam besvaras av vietnamesiska myndigheter, t.ex. Vietnams ambassad i Sverige eller immigrationsmyndigheterna i Vietnam. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska provisoriska pass utfärdade av utlandsmyndigheter gäller enbart för resa ut ur Vietnam och ej in i landet.

Vietnams ambassad i Sverige:

Tel. 08-556 21070, 08-556 210 71

E-post: info@vietnamemb.se

För information om förlängning av visum kontakta:
Immigration Department of Ministry of Public Security
44-46 Tran Phu street
Hanoi
Tel: +84-(0)24-3826 4026

Immigration Department of Ministry of Public Security
333-335-337 Nguyen Trai street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84-(0)28-3920 0365

Visumförlängning

Särskilda bestämmelser 1-15 april

Under perioden 1-15 april då det råder "Social isolering" i Vietnam går det inte att förlänga viseringar. Enligt Immigration department behöver personer som lämnar landet mellan 1-15 april inte förlänga sina viseringar om de går ut under perioden 1-15 april. De behöver heller inte betala s.k. overstay-avgift vid avresa. Personer vars visering går ut och som avser stanna kvar efter 15 april behöver förnya sin visering snarast efter 15 april. Se Immigration departments hemsida.

Om du kommit in på ett 15-dagars visumundantag eller e-visa behöver du kontakta ambassaden för att få ett intyg. Du behöver också någon form av dokumentation för att stödja att du pga karantän eller inställt flyg har behövt stanna längre än ditt visum medger. Sänd ett meddelande med bild på sådan dokumentation till ambassaden.hanoi-consular@gov.se

Har du fått ditt turistvisum via agent eller resebyrå så kan de hjälpa dig att förnya ditt visum. Annars kan resebyrån ovan hjälpa dig. 

Priserna har enligt myndigheterna inte ändrats. Var uppmärksam för visum-agenter som begär ockerpriser.

Immigration Department of Ministry of Public Security
333-335-337 Nguyen Trai street, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84-(0)28-3920 0365

Ändrade inresebestämmelser

Den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Vietnam. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Vietnams ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Från den 18 mars utfärdas inga visum till Vietnam under 30 dagar. De som åtnjuter visumfrihet (Vietnameser bosatta utomlands och deras make/maka samt barn) samt andra speciella fall, affärsvisum, måste uppvisa hälsointyg godkänt av Vietnams hälsoministerium för att tillåtas inresa. Alla inresande sätts i 14 dagars karantän.

Den 13 mars beslutade Vietnam att inga resenärer som är medborgare i Schengen-länder (inkl Sverige) samt Storbritannien, eller som har vistats i något av Schengen-länderna eller Storbritannien de senaste 14 dagarna, tillåts inresa under 30 dagar. Beslutet gäller från och med kl. 12.00 15 mars. Personer med business visum och arbetstillstånd undantas. För dem gäller dock karantän vid inresa antingen i hemmet eller vid facilitet. Visa on arrival-tjänst suspenderas från samma tid.

Den 9 mars beslutade Vietnam att suspendera den 15-dagars visumfrihet svenska medborgare har, beslutet gäller från och med 12 mars tills vidare. 

Vietnamesiska myndigheter hänvisar svenskar som vill resa till Vietnam till att söka inresevisum via Vietnams ambassader/konsulat. För inresande gäller att en hälsodeklaration måste fyllas i vid gränsen. I den behöver resenärer även fylla i sin resehistorik.

De nu gällande inreserestriktionerna innebär att samtliga utlänningar som anländer till Vietnam sätts i karantän 14 dagar, antingen i särskilda faciliteter eller i hemmet eller liknande. Karantänfaciliteterna kan ha svåra förhållanden vad gäller sanitet och bekvämlighet. Ambassaden kan inte påverka vart du som resenär sänds i för karantän. 

Enligt den vietnamesiska regeringen kräver Vietnam från och med den 16 att passagerare som flyger till Vietnam bär ansiktsmask på planet och på flygplatsen. 

Gränsen till Kambodja är stängd för turism (sjö-, luft- och landvägen). Detta gäller även Laos och Kina.

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 16.44