Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

Legaliseringar och intyg som ambassaden utfärdar

Ambassaden står till tjänst med notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför svensk myndighet. Handläggningstiden är cirka ett dygn.

Legaliseringar

Ambassaden legaliserar namnteckningar av tjänstemän vid vietnameiska utrikesministeriets konsulära avdelning.

För legaliseringar av svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet hänvisas till Utrikesdepartementets juridiska expedition i Stockholm. http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/

Intyg

Ambassaden kan vara behjälplig med levnadsintyg samt intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Översättningar

Ambassaden har inga auktoriserade översättare utan hänvisar antingen till Kammarkollegiet eller Notarius Publicus i Vietnam.

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer