Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

Konsulära avgifter

Samtliga avgifter betalas med kort i lokal valuta (VND) vid besök på ambassaden. Under en övergångsperiod går det också bra med kontanter.

LISTA ÖVER KONSULÄRA AVGIFTER VID AMBASSADEN

Ordinarie pass: VND: 3,600,000
Provisoriskt pass: VND: 4,100,000
Utlämnande av pass:
(utfärdat av annan myndighet)
VND: 400,000
Intyg: VND: 300,000
Översättning av svenskt körkort: VND: 500,000
Utlämnande av körtkort:
(när ansökan lämnats in i Sverige)
VND: 400,000
Ansökan om körkort:
(när ansökan skickats in från Vietnam)
VND: 1,000,000
Ansökan om svenskt medborgarskap: VND: 3,900,000

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer