Meny
  • Svenska

Om utlandet Vietnam

Konsulära avgifter

Samtliga avgifter betalas med kort i lokal valuta (VND) vid besök på ambassaden. Under en övergångsperiod går det också bra med kontanter.

LISTA ÖVER KONSULÄRA AVGIFTER VID AMBASSADEN

Ordinarie pass:

VND: 3,800,000

Provisoriskt pass:

VND: 4,300,000

Utlämnande av pass:
(utfärdat av annan myndighet)

VND: 480,000

Intyg:

VND: 480,000

Översättning av svenskt körkort:

VND: 480,000

Utlämnande av körtkort:
(när ansökan lämnats in i Sverige)

VND: 480,000

Utlämnande av körkort:
(när ansökan skickats in från Vietnam)

VND: 960,000

Ansökan om svenskt medborgarskap:

VND: 3,600,000

Vigsel

VND: 2,900,000

 

 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer