• Svenska

Om utlandet Uzbekistan

Om olyckan är framme

Passkunder rekommenderas förnya sina pass vid besök i Sverige alternativt kontakta den svenska ambassaden i Moskva

Inför resa i Uzbekistan rekommenderas resenärer att teckna en heltäckande reseförsäkring. Vid osäkerhet gällande vilken typ av försäkring man behöver, bör man kontakta närmaste uzbekiska ambassad för att ta reda på vad som krävs för att som utländsk medborgare få sjukvård i landet.

Vidare rekommenderas en kontakt med det egna försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot det aktuella landet. Efter samråd med försäkringsbolaget teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

I Uzbekistan finns inget svenskt honorärkonsulat. Vid förlust av svenskt pass i Uzbekistan hänvsas till Tysklands ambassad i Tashkent som kan utfärda ett provisoriskt pass ett så kallat European Travel Document.

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer