Meny
  • Svenska

Om utlandet Uzbekistan

Ekonomiskt bistånd

Allmänt om: Ekonomiskt nödställd

Om du är i behov av pengar på grund av en stöld eller annan oväntad händelse förväntas det att du själv, nära anhörig eller vän i första hand kan hjälpa dig. UD och ambassaden kan ge råd och viss service för att lösa den uppkomna situationen. Endast när alla andra möjligheter är uttömda kan ambassaden bistå med ett tillfälligt lån.

Läs mer