Meny
  • Svenska

Om utlandet USA

Reseinformation USA

30 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 31 mar 2020, 16.38

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)
UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. Från och med den 19 mars har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Frågor och svar – inresestopp till EU via Sverige via regeringen.se  här.

Svenska medborgare och resenärer i USA uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

In- och utresebestämmelser till USA
USA har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med snabbt ökande smittspridning i samhället. USA:s president har utlyst nationellt nödläge. Flera delstater har fattat beslut om olika grad av begränsad rörelsefrihet. USA har även infört inreseförbud sedan den 13 mars för resenärer från Schengenområdet samt Storbritannien och Irland. Det innebär att 26 europeiska länder, däribland Sverige, berörs. Förbudet inkluderar resenärer som befunnit sig i Schengenområdet, Storbritannien och Irland de senste 14 dagarna. Amerikanska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i USA samt vissa visakategorier omfattas inte men anvisas till utvalda flygplatser i landet för ytterligare kontroller. Information om inreseförbudet finns här: whitehouse.gov

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, ska samtliga personer (amerikanska medborgare och andra grupper som har inresetillstånd) som reser in i USA från en Schengenmedlemsstat, inklusive Sverige, omedelbart isolera sig i 14 dagar efter ankomst (s.k. self-isolation). Detta gäller även om man har rest via en Schengenmedlemsstat. Ytterligare information finns via denna länk: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

Resor till Sverige
Ambassaden rekommenderar alla tillfälliga besökare från Sverige i USA att överväga möjligheten att med viss skyndsamhet återvända till Sverige. Med ’tillfälliga besökare’ menar vi svenska medborgare och övriga med rätt att resa in i Sverige som har för avsikt att inom en relativt snar framtid återvända till Sverige - till skillnad från svenskar som bor här i USA permanent.

Möjligheten att boka flygresa till Sverige försämras i takt med att flygbolagen ställer in allt fler avgångar. Se över er resplan omgående och kontakta ert  flygbolag om eventuella förändringar samt er reseförsäkring/hemförsäkring om eventuella ekonomiska konsekvenser av detta. Flygbolagen tar emot många samtal och email just nu och det kan därför vara svårt att få svar. Ett alternativ är att besöka flygbolagens webbsidor för mer information. Läget förändras mycket snabbt. 

Var observant på att inte stanna längre i USA än giltighetstiden på ditt inresetillstånd (ESTA). Om ditt flyg är inställt, kontakta ditt flygbolag/researrangör för att boka om din biljett alternativt köpa en ny. Konsekvenserna för en så kallad overstay kan vara allvarliga med risk att inte få komma in i USA på en lång tid. Om flygtrafiken ställs in och du riskerar att tvingas stanna längre i USA än ditt ESTA medger bör du kontakta US Customs and Border Protection för att ansöka om en så kallad satisfactory departure.  
Här kan du hitta kontaktuppgifter för
US Customs and Border Protection, som även har en  FAQ som besvarar många frågor gällande ESTA och hur man ansöker om en förlängning. 

Hur fungerar transit inom Norden och Europa? 
Det finns en överenskommelse inom Norden om att få ”transitera” till Sverige även om gränserna är stängda och det inte är tillåtet att stanna kvar i de andra länderna. Personer bosatta i Sverige ska exempelvis tillåtas stiga ombord plan till Kastrup och övriga Norden för att därifrån resa vidare direkt till Sverige. Man kan behöva visa att man ska resa vidare t.ex. genom biljett för vidare resa till Sverige eller parkeringsbiljett för egen bil parkerad på flygplatsen.

Svenska medborgare har tillstånd att resa från USA till EES-länder. Men, rådande läget har visat sig vara snabbt föränderligt. Inresetillstånd i olika länder kan ändras. Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För mer information om andra länders begränsningar och gränskontroller som kan påverka din hemresa, besök de svenska ambassadernas hemsidor via www.swedenabroad.se. Situationen kan förändras snabbt och du bör löpande hålla dig informerad.

Har du frågor om en kommande resa till USA bör du vända dig till din researrangör/flygbolag för ytterligare information. 

Reserestriktioner inom USA
Gällande resande inom USA rekommenderar Centers for Disease Control and Prevention att personer i riskgrupper undviker resor på kryssningsfartyg och icke-nödvändiga flygresor. Ytterligare information finns via denna länk:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-in-the-us.html

Ambassaden och Generalkonsulatet i New York följer noga utvecklingen. Svenska medborgare och resenärer i USA bör vara beredda på förseningar och inställda transporter och evenemang på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Anmälan till svensklistan och UD Resklar
Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. När du kommit hem till Sverige igen ber vi dig att avanmäla dig från listan genom att klicka här.

Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. 

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Läget förändras mycket snabbt. Allt fler länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen vilket även bidrar till kraftiga störningar i internationell flygtrafik. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen men det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
Utgångspunkten för svenskt agerande är att resebranschen ska ta ansvar för sina resenärer. UD försöker bistå med en dialog med flygbolag om möjligheten att hämta hem svenska resenärer.

UD:s möjligheter att bistå påverkas i nuvarande situation av omständigheterna som råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

Hjälpsamma länkar:
För information om smittspridning, hälsoråd och reserekommendationer i USA se nedan länk till CDC (centers for decease control and prevention):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Information gällande in- och utresebestämmelser till USA se länk till Department of Homeland Security:
https://www.dhs.gov

The United States Department of State
https://www.state.gov

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning: https://www.folkhalsomyndigheten.se

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Polisen kan besvara frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen av förbudet mot resor till Sverige. Du kan även ringa 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar: https://www.who.int
 

Ytterligare information med kontaktinformation för delstater med högt antal fall samt många svenska resenärer, finns via nedan länkar:

New York https://coronavirus.health.ny.gov
Kalifornien https://covid19.ca.gov
Florida https://floridahealthcovid19.gov 
Washington State (Seattle) https://access.wa.gov/index.html
Massachusetts https://www.mass.gov
Illinois https://www2.illinois.gov/sites/coronavirus

 

Allmänna säkerhetsläget

USA är allmänt sett ett tryggt resmål men i flera storstäder finns det områden med högre kriminalitet.

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) ansvarar för bedömningen av säkerhetshot i USA. Det finns tre kategorier för detta:

Bulletin
Describes current developments or general trends regarding threats of terrorism.

Elevated Alert
Warns of a credible terrorism threat against the United States.

Imminent Alert
Warns of a credible, specific and impending terrorism threat against the United States.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på: 
> Department of Homeland Security

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser:
> U.S. Transportation Security Administration

Strikta säkerhetskontroller tillämpas på USA:s flygplatser. Ambassaden uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid för säkerhetskontrollen.

Terrorism

Hotbedömning
Hot om terrorism har blivit en del av vardagen runt om i världen. Det är viktigt att resenärer iakttar försiktighet och är observanta på förändringar av läget som kan påverka den personliga säkerheten under besöket i USA.

Råd till resenärer
Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i USA och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.  

Läs mer om terrorism och turism på Svenska regeringens webbplats:
Regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

USA täcker ett mycket stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden. På den amerikanska västkusten inträffar relativt ofta skogsbränder, jordskred och jordbävningar. Mellersta USA drabbas ofta av tromber och översvämningar. Kraftiga snöstormar är vanligt förekommande i de nordliga/nordöstra delarna av USA. Östkusten inklusive karibiska övärlden samt Gulfkusten hotas årligen av kraftfulla orkaner.

Väderförhållandena växlar snabbt, så det är viktigt att följa de lokala väderleksrapporterna. Media är snabba på att förmedla råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Ett beslut om obligatorisk evakuering av ett område kan fattas av myndigheterna och måste följas av alla, inklusive utländska medborgare. 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ansvarar för den federala krisorganisationen vid en naturkatastrof:  
FEMA.gov

För råd och förberedelser inför naturkatastrofer:
> Ready.gov 

System för viktiga meddelanden och notiser till allmänheten: 
> Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS)

 Information om orkaner:
> National Hurricane Centers

Varje delstat i USA ansvarar för sin krishanteringsorganisation:
> Emergency Management Organizations

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare är vanligtvis viseringsfria (med vissa undantag) vid resa till USA för turistbesök upp till 90 dagar. Dock krävs en elektronisk resehandling, kallad ESTA (The Electronic System for Travel Authorization). Ansökan görs online:
ESTA 

Resenärer till USA uppmanas att undersöka viseringsregler och inresetillstånd med amerikanska ambassaden i Stockholm i god tid.  
> Amerikanska ambassaden i Stockholm

Upplysningar gällande viseringsregler och vistelselängd återfinns på amerikanska immigrationsmyndighetens webbsida:
> USCIS.gov 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Det är stränga regler för vad som får föras in i USA:
> U.S. Customs and Border Protection 

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av såväl läkare som tandläkare i USA. Standarden på sjukhusen varierar men är vanligtvis god. Utan försäkring är kostnaderna för läkar- och tandvård mycket höga. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnader i USA. I regel krävs betalningsgaranti före behandling. Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och ett läkarintyg på engelska med diagnos och eventuell medicinering.

Försäkringsskydd
I de flesta hemförsäkringar och villahemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Den räcker i normalfallet om du åker på en vanlig semester i upp till 45 dagar. Försäkringen ger skydd för och täcker de vanligaste och viktigaste händelserna som kan ske under resan

Ska du vara borta längre än vad din eventuella hemförsäkring täcker eller om du ska studera, arbeta eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du köpa till ett utökat skydd för att vara säker på att just ditt ändamål med resan täcks av en försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att just den aktivitet du tänkt ägna dig åt täcks av försäkringen.

Motsvarigheten till det svenska larmnumret 112 för polis, ambulans, brandkår m m är 911. Detta nummer gäller i hela USA.

Lokala lagar och sedvänjor

Varje delstat har sina egna lagar och regler vid sidan av de federala. Ibland kan skillnaden vara stor jämfört med i Sverige. Som svensk bör man komma ihåg att ge dricks till servitörer, taxichaufförer och andra inom servicesektorn. Generellt ges mellan 15-20% dricks för restaurangnotor. I vissa fall, särskilt för större sällskap, kan dock notan även inkludera dricks.

Kriminalitet och personlig säkerhet

De allmänna riktlinjer som gäller för resor utanför Norden gäller även för USA. Viktiga saker bör förvaras på ett säkert sätt. Det kan vara bra att ha en kopia av pass - och eventuellt visum - som förvaras separat från originalen.

Brottsligheten i USA varierar kraftigt från stad till stad och från stadsdel till stadsdel. Den är som regel högre i de större städerna. Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, tågstationer, flygplatser och populära turistattraktioner. Lämna aldrig värdesaker i bilen.

Trafiksäkerhet

USA omfattar ett mycket stort område och vägnätet är väl utbyggt. Trafiken är oftast mycket tät och trots att de större vägarna är av hög standard är olyckor vanligt förekommande. Rattonykterhet orsakar många olyckor och olika promillegränser gäller i olika delstater.

USA är ett land som lämpar sig för bilturism och att hyra bil i samband med ett besök är ett ofta utmärkt sätt att se landet. Kollektivtrafiken är under uppbyggnad och fungerar oftast bra i de större städerna. New York City och även Washington DC har väl utbyggd tunnelbana.

Mobiltelefon och en e-postadress underlättar kontakten med anhöriga och vänner. Ändrade resplaner bör meddelas.