• Svenska

Om utlandet USA

Juridisk hjälp i utlandet

Här hittar du information om juridisk hjälp i USA.

Swedish American Bar Association
Swedish-speaking attorneys in the United States c/o Mikael Koltai, Esq.  5020 Campus Drive  Newport Beach, CA 92660  Tel: +1 (949) 706-9111, +1 (888) MKOLTAI  Fax: +1 (949) 706-9155  E-post: mikael@koltailaw.com Hemsida: http://saba-advokat.com/ 

Ambassad/generalkonsulat har även en lista på advokater i New York-området som kan begäras via e-post. Obervera att alla advokater på listan inte är svensktalande.

Ambassaden/generalkonsulatet lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något ansvar för val av ombud och inte heller för de råd eller anvisningar ombudet lämnar. Du själv får betala ombudets arvode.