Meny
  • Svenska

USA

Allmänt om: Juridisk hjälp i utlandet

I många länder har personer och byråer anmält intresse att bli uppsatta på en av ambassaden upprättad lista över juridiska ombud. Ambassaden eller generalkonsulatet lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något ansvar för val av ombud och inte heller för de råd eller anvisningar ombudet lämnar. Du själv får betala ombudets arvode.

Läs mer