Om utlandet Uruguay

Svenskt medborgarskap i Uruguay

Migrationsverket är den svenska myndighet som fattar beslut om svenskt medborgarskap. Konsulatet kan ta emot ansökningar i medborgarskapsärenden. De skickas sedan till Migrationsverket som handlägger och tar beslut.

Sverige applicerar härstamningsprincipen för medborgarskap. Det innebär att medborgarskapet förs vidare genom släktband. Barn till svenska medborgare får alltså automatiskt svenskt medborgarskap vid födelsen.

Om svenskt medborgarskap - på Migrationsverkets webbplats

Om att registrera barn födda utomlands

Förlora och behålla svenskt medborgarskap

Svenska medborgare födda utomlands, som aldrig har bott i Sverige och som inte besökt Sverige på ett sätt som påvisar samhörighet med landet, förlorar sitt svenska medborgarskap automatiskt när de fyller 22 år.

Om att förlora och behålla svenskt medborgarskap