Om utlandet Uruguay

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bor utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

 • är född utanför Sverige
 • aldrig har bott i Sverige
 • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Om att förlora eller behålla svenskt medborgarskap - på Migrationsverkets webbplats

  Ansöka om att få behålla svenskt medborgarskap

  För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år.

  Du kan lämna in din ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap på konsulatet i Montevideo. Ansökan skickas sedan till Migrationsverket som handlägger och tar beslut. Det kostar ingenting att ansöka.

  Det här krävs när du ansöker om att få behålla svenskt medborgarskap: 

  Tidsbokning

  Boka tid för besök på konsulatet för att ansöka om att få behålla ditt svenska medborgarskap via e-post till konsulatet

  Migrationsverket handlägger

  Det är viktigt att alla uppgifter på ansökningsblanketten är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende. 

  Om genomsnittliga handläggningstider - på Migrationsverkets webbplats 

  Du kan ansöka om pass medan du väntar på beslut om att få behålla ditt svenska medborgarskap men det kommer normalt få en begränsad giltighetstid till dagen innan du fyller 22 år. 

  Efter beslut

  När Migrationsverket fattar ett beslut skickas det till ambassaden som kontaktar dig så att du får en kopia av beslutet.

  Om du beviljas att få behålla ditt svenska medborgarskap är det viktigt att du tar med en kopia på beslutet varje gång du ansöker om ett nytt pass. 

  Senast uppdaterad 26 jan 2024, 12.00