• Svenska

Om utlandet Ungern

Gifta sig utomlands i Ungern

Ambassaden i Budapest har inte vigselrätt, varför vigsel inte kan äga rum vid Sveriges ambassad i Budapest. Enligt ungersk lag gäller endast borgerlig vigsel, som görs hos respektive kommun. Paret måste anmäla sig hos vigselförrättaren som i Ungern heter "stamboksförare" (anyakönyvvezető) i god tid före bröllopet, som vidarebefordrar de inlämnade dokumenten till behörigt regeringskontor (kormányhivatal). Regeringskontoret har 30 dagar på sig att bedöma om dokumenten kan godkännas.

Vi rekommenderar att ni först kontaktar den kommun där vigseln ska äga rum för fullkomlig information!

Det tvåspråkiga (ungerska och engelska) äktenskapscertifikatets format och innehåll har utarbetats i samråd med regeringskontoren och ministeriet vilket gör att det godkänns av regeringskontoren utan att man behöver översätta och lämna in alla dokument som utgjort underlaget. Detta medför dock att alla dokument gällande båda parterna måste visas upp i original.

Det finns även möjlighet att få äktenskapscertifikat på Skatteverkets formulär på svenska eller engelska, i detta fall är det sökandens uppgift att ordna auktoriserad översättning.

Auktoriserad översättning görs i Ungern endast av officiella översättningsbyrån OFFI. För mer information besök deras hemsida: www.offi.hu.

För att få ett äktenskapscertifikat utfärdat måste båda parterna personligen besöka ambassaden och visa upp följande dokument:

den svenska parten:

- giltig legitimation - nytt, fullständigt personbevis, som även innehåller föräldrarnas namn, faxat direkt från Skatteverket till ambassaden - den som är frånskild: lagakraftvunnen skillnadsdom med Bryssel-II bilaga - den som är änka/änkling: dödsattest.

Om personbeviset inte innehåller alla nödvändiga uppgifterna (t ex föräldrarnas namn) måste kompletterande dokument lämnas in.

den ungerska parten:

- giltig legitimation - födelseattest - intyg om civilstånd - den som är frånskild: lagakraftvunnen skillnadsdom - den som är änka/änkling: vigselbevis och dödsattest.

För utfärdande av certifikatet ska en avgift betalas.

Obs! Personer med dubbelt medborgarskap (varav ungerskt är det ena) behandlas enligt ungersk rätt. Alla tidigare äktenskap och skilsmässor måste vara inregistrerade i Ungern. Ansökan om detta ska lämnas in hos kommunen.

Auktoriserad översättning görs i Ungern endast av officiella översättningsbyrån OFFI. För mer information besök deras hemsida: www.offi.hu.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer