• Svenska

Om utlandet Ungern

Gifta sig utomlands i Ungern

Ambassaden i Budapest har inte vigselrätt, varför vigsel inte kan äga rum vid Sveriges ambassad i Budapest.

Svensk medborgare folkbokförd i Ungern

För att gifta dig eller registrera partnerskap behöver du uppvisa följande inför ungersk vigselförrättare:

  1. Äktenskapscertifikat med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga (svenska/ungerska). Både äktenskapscertifikatet och tillhörande översättning utfärdas av Sveriges ambassad i Budapest.
  2. Personbevis innehållande information om dina föräldrars namn, med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga (svenska/ungerska). Både personbeviset och tillhörande översättning utfärdas direkt av Skatteverket i Sverige (födelse, EU-bilaga 1).

Enligt EU förordning från 16 februari 2019, som avser förenkla rörlighet för vissa officiella handlingar, ska ungerska myndigheter godkänna personbevis och äktenskapscertifikat utfärdade av svenska myndigheter med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga (svenska/ungerska).

Du kan finna mer information angående ovannämnd EU-förordning på EU-portalens hemsida:

Ansöka om äktenskapscertifikat på Sveriges ambassad i Budapest

För att ambassaden ska kunna utfärda ett äktenskapscertifikat (Igazolás Házasságkötéshez) måste en så kallad hindersprövning genomföras. För att ärendet ska vara komplett och kunna behandlas av ambassaden krävs att båda parter ska infinna sig på ambassaden och följande handlingar uppvisas i original. 

  • Giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Blanketten ”Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran
  • Personbevis innehållande uppgifter angående födelseort, civilstånd, medborgarskap och folkbokföring med ändamål äktenskap (EU-bilaga 6). 
  • Bosättningsintyg (lakcímkártya).
  • Pass eller nationellt id-kort för din partner.
  • Om du varit folkbokförd i ett tredje land under en längre tid i vuxen ålder bifogas intyg angående civilstånd från det berörda landet.

Begärda intyg får inte vara äldre än tre månader.

Blankett med underlag till lämnas in personligen av båda parter på ambassaden i Budapest.

Expeditionsavgiften för intyget erläggs vid ansökningstillfället. Se här för aktuella avgifter.

Övrig information

Civilstånd för andra EU-länders medborgare bosatta i Ungern registreras som okänd.

Svensk medborgare som gifter sig i Ungern skall efter äktenskapet registrera sitt nya civilstånd hos Skatteverket. 

Begärda handlingar bör inkomma till ambassaden ca två månader innan planerad vigsel.

OBS! Äktenskapscertifikatet är giltigt fyra månader efter utfärdande.

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer