Meny

Om utlandet Tyskland

Körkort


Den som är permanent bosatt i Tyskland
Den som har ett svenskt körkort men bor utomlands kan använda sitt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas. Den som är permanent bosatt i ett land inom EES, exempelvis i Tyskland, ska förnya sitt körkort hos sin lokala myndighet (Fahrerlaubnisbehörde):
Adressförteckning till lokala myndigheter i Tyskland

Den som tillfälligt befinner sig i Tyskland
Den som är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner sig i Tyskland för studier, arbete eller en längre resa kan förnya sitt svenska körkort och få det utlämnat på Sveriges ambassad i Berlin eller något av de 12 svenska honorärkonsulaten. Glöm inte att vid ansökan ange var du önskar hämta ut körkortet samt dina kontaktuppgifter.

Ansökningshandlingar finns på ambassaden, men de kan även beställas direkt från Transportstyrelsens kundtjänst. Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
S-701 97 Örebro
Schweden

Observera att en expeditionsavgift på antingen 37 EUR eller 14 EUR tas ut av ambassaden/konsulatet när du hämtar ut ditt körkort.

Ytterligare information finns på Transportstyrelsens webbplats:
Transportstyrelsen


Senast uppdaterad: September 2019

Senast uppdaterad 12 apr 2018, 16.14