Om utlandet Tyskland

Körkort

Hur du förnyar ditt körkort beror på om du är permanent bosatt i Sverige eller inte. För att kunna förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige, i annat fall ska körkortet bytas ut till ett körkort från det land där du är bosatt.

För dig som är permanent bosatt i Tyskland

Du som har ett svenskt körkort och bor i Tyskland kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter behöver du förnya körkortet. Om du då är permanent bosatt i ett land inom EES, såsom Tyskland, ska körkortet bytas ut till ett körkort från det landet.

Den som är permanent bosatt i ett land inom EES, exempelvis i Tyskland, ska förnya körkortet hos den lokala myndighet, Fahrerlaubnisbehörde.

Den som tillfälligt befinner sig i Tyskland

Den som är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner sig i Tyskland för studier, arbete eller en längre resa kan förnya sitt svenska körkort och få det utlämnat på Sveriges ambassad i Berlin eller något av de 12 svenska honorärkonsulaten. Glöm inte att vid ansökan ange var du önskar hämta ut körkortet samt dina kontaktuppgifter.

Ansökningshandlingar finns på ambassaden, men de kan även beställas direkt från Transportstyrelsens kundtjänst. Du får själv fylla i och posta blanketten med ett nytaget foto till:

Transportstyrelsen
S-701 97 Örebro
Schweden

Notera att ambassaden eller konsulatet tar ut en expeditionsavgift när du hämtar ut ditt körkort. Ansöknings- och utlämningsavgift framgår av ambassadens avgiftssida.

Ytterligare information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad 06 nov 2020, 09.49