Meny
  • Svenska

Om utlandet Turkmenistan

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juli 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Län till avrådan regeringen.se

 

Myndigheterna i Turkmenistan har infört preventiva åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. 

Fr.o.m. 17 mars måste alla resenärer vid inresa till Turkmenistan, uppvisa läkarintyg som konfirmerar ett negativt molecular-biologiskt testresult.

Intyget ska vara utfärdat av licensierad läkare och vara skrivet på ryska eller engelska.Resenär som inte uppvisar sådant läkarintyg kommer att nekas inresa i Turkmenistan.

Enligt turkmenska myndigheter tillåts endast kommersiell lastbilstrafik transitera Turkmenistan. Landets gränser hålls stängda och alla internationella flyg är inställda.

Senast uppdaterad 11 jun 2020, 11.48
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor