• Svenska

Om utlandet Turkmenistan

17 okt 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och det finns indikationer på att den generella hotbilden mot svenska intressen utomlands har förstärkts.

I ljuset av denna utveckling bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer uppmanas generellt iaktta försiktighet samt undvika demonstrationer och andra situationer som kan tänkas leda till oroligheter.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (med aktiverade pushnotiser).

Senast uppdaterad 01 dec 2023, 13.17
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Anmäl dig till svensklistan