Meny
  • Svenska

Om utlandet Turkmenistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 11 jun 2020, 11.48

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juli 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Län till avrådan regeringen.se

 

Myndigheterna i Turkmenistan har infört preventiva åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. 

Fr.o.m. 17 mars måste alla resenärer vid inresa till Turkmenistan, uppvisa läkarintyg som konfirmerar ett negativt molecular-biologiskt testresult.

Intyget ska vara utfärdat av licensierad läkare och vara skrivet på ryska eller engelska.Resenär som inte uppvisar sådant läkarintyg kommer att nekas inresa i Turkmenistan.

Enligt turkmenska myndigheter tillåts endast kommersiell lastbilstrafik transitera Turkmenistan. Landets gränser hålls stängda och alla internationella flyg är inställda.

Allmänna säkerhetsläget

Turkmenistan är en starkt auktoritär stat.

För exotiska resmål sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Det rekommenderas att bära med sig en kopia av både passet och visumet, liksom att ta reda på aktuella bestämmelser för växling och återväxling av valuta.

Vi uppmanar till allmän vaksamhet och försiktighet vid resa i landet.

Terrorism

Även om inga kända terroristattacker ägt rum i Turkmenistan under senaste åren, ska sådana inte uteslutas.

Besökande uppmanas till uppmärksamhet vid offentliga platser och byggnader samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av turkmenska myndigheter måste uppmärksammas.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken, såväl i städer som på landsorten och i synnerhet nattetid. De större förbindelselederna/vägarna anses generellt hålla bra standard.

Vissa delar, särskilt i gränsområden, kan besökas endast med särskilda tillstånd. Från Europa flyger bland annat Lufthansa och Turkish Airlines regelbundet på Asjgabat. Turkmenistan Airways flyger för närvarande på Frankfurt, Birmingham och Istanbul. Reguljärt flyg går också från Moskva, S7 och Air Rossiya. För information om flygsäkerhet, till- från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida.

För lokal telefoni kan turkmenska SIM-kort (utan roaming) köpas av Altyn Asyr, det statliga mobilföretaget. Passidentifikation erfordras vid köp.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder och rån förekommer, ficktjuvar opererar på marknader och basarer. I synnerhet rekommenderas försiktighet med kontanter samt vaksamhet vid besök på marknadsplatser, basarer och under kvällstid vid restaurangbesök

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig att Turkmenistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor mer strikt. Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider.

Narkotikabrott renderar i hårda straff.  Manlig homosexualitet är förbjuden i lag. Även uppträdande som kan tolkas som offentligt uttryckt respektlöshet för landets president och statssymboler kan bestraffas. Övernattningar på hotell eller privat måste registreras hos migrationsmyndigheten. Förbud mot rökning utomhus råder även på trottoarer i centrala delar invid offentliga institutioner, minnesmärken, monument och parker.

Förbud råder mot att fotografera offentliga byggnader. Turister måste försäkra sig om att vissa föremål och platser, som kan misstänkas vara ett militärt eller säkerhetsintresse, får fotograferas.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller i allmänhet låg standard. Inrättningarna är dåligt utrustade också vad avser mediciner. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendationer om vaccinering. Tyfus och gulsot rapporteras förekomma.

På grund av mycket höga sommartemperaturer på över +50 grader varnas för uttorkning – medför tillräckliga mängder av vatten på utflykterna.

Läs om Turkmenistan på 1177 Vårdguiden

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för inresa. Turkmenistan har ingen ambassadör ackrediterad till Stockholm. För detaljerad information om visumfrågor, inresebestämmelser och krav hänvisas till närmast liggande ambassader, förslagsvis Berlin, London och Moskva.

Besök i gränsområdena och vissa andra områden förutsätter särskilda tillstånd som kan fås av myndigheterna. Hamnstaden Turkmenbasji vid Kaspiska havet och staden Mary/Merv vid den gamla sidenvägen omfattas inte av begränsningarna.

 

Naturförhållanden och katastrofer

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet