• Svenska

Om utlandet Turkmenistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 16.05

Aktuella händelser

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och det finns indikationer på att den generella hotbilden mot svenska intressen utomlands har förstärkts.

I ljuset av denna utveckling bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer uppmanas generellt iaktta försiktighet samt undvika demonstrationer och andra situationer som kan tänkas leda till oroligheter.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (med aktiverade pushnotiser).

Allmänna säkerhetsläget

Turkmenistan är en starkt auktoritär stat. De säkerhetsbevarande organens metoder är hårdföra. Polis och säkerhetspersonal genomför regelbundna kontroller av ID-handlingar.

Terrorism

Även om inga kända terroristattacker ägt rum i Turkmenistan under senaste åren ska sådana inte uteslutas.

Besökande uppmanas till uppmärksamhet vid offentliga platser och byggnader samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av turkmenska myndigheter måste uppmärksammas.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Trafiksäkerhet

Trafikpolisen har inrättat kontrollstationer runt större städer, inkl. Asjgabat. Olika typer av kontroller (hälsotillstånd mm) kan ske.

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken, såväl i städer som på landsorten och i synnerhet nattetid. Att resa nattetid innebär särskilda risker pga vägnätets kvalitet.

Kommunikationer med omvärlden

Internet- och telefonkommunikationer är övervakade av myndigheterna. Endast ett fåtal hotel erbjuder wifi.

Driftstörningar i IT-infrastrukturen är vanligt förekommande. Fungerande roaming kan inte påräknas. För lokal telefoni kan turkmenska SIM-kort (utan roaming) köpas av Altyn Asyr, det statliga mobilföretaget. Passidentifikation erfordras vid köp.

Det rekommenderas att bära med sig en kopia av både passet och visumet, liksom att ta reda på aktuella bestämmelser för växling och återväxling av valuta.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder och rån är sällsynta men kan förekomma. Resenärer bör undvika att vistas utomhus ensamma under kvällar och nätter eftersom det kan väcka polisens misstänksamhet. Särskilt kvinnor utan sällskap kan dra uppmärksamhet till sig.

Lokala lagar och sedvänjor

Polisen kontrollerar ibland ID-handlingar. Det rekommenderas att alltid medföra en kopia av passet och av visumet. Övernattningar på hotell eller privat måste registreras hos migrationsmyndigheten.

Narkotikabrott renderar i hårda straff.  Manlig homosexualitet är förbjuden i lag. Även uppträdande som kan tolkas som offentligt uttryckt respektlöshet för landets president och statssymboler kan bestraffas.

Det är tillrådligt att vara försiktig med starka ömhetsbetygelser i allmänhetens åsyn. Under 2022 blev t.ex. handhållande straffbart för ogifta. Kvinnors beteende och klädsel (främst i arbetslivet) regleras i ökad omfattning.

Förbud mot rökning utomhus råder även på trottoarer i centrala delar invid offentliga institutioner, minnesmärken, monument och parker. Sedan 2016 är det förbjudet att importera mer än två paket cigarretter per person, två cigarrer och två paket av lös tobak. Cigarrettförsäljning sker endast i statliga affärer. Sommaren 2023 fastställde president Berdymukhamedov år 2025 som måldatum för ett tobaksfritt Turkmenistan.

Förbud råder mot att fotografera offentliga byggnader såsom flygplatser, militära installationer, regeringsbyggnader, ambassader och presidentpalatset. Turister måste försäkra sig om att vissa föremål och platser, som kan misstänkas vara ett militärt eller säkerhetsintresse, får fotograferas. Känslighet kan också finnas avseende fotografering vid marknaderna i Asjchabad (Teke, Jygyldyk och de ryska marknaderna).

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Turkmenistan förbättras kontinuerligt men håller en varierande standard. Medicinska behandlingar kan vara otillförlitliga pga bristande utbildning hos sjukvårdspersonal och avsaknad av utrustning och/eller mediciner. Det rekommenderas att ha en resehälsoförsäkring som inkluderar evakuering.

Tyfus och hepatit A är endemiska. Resenärer rekommenderas att endast dricka buteljerat vatten eller vatten som kokats/filtrerats, likaså att undvika opastöriserad mjölk.

Luftkvaliteten i Turkmenistan kan ibland vara dålig. Vid sämre luftkvalitet (t ex pga väderförhållanden/sandstormar) bör utomhusvistelse minimeras.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad, förslagsvis i London. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Sverige saknar honorärkonsulat i Turkmenistan.

Svenska medborgare behöver visum för inresa till landet. Turkmenistan har ingen ambassad i Sverige. Resenärer bör söka detaljerad information om visum och inresebestämmelser från turkmensk ambassad minst en månad före resan. Överträdelse av visumbestämmelserna medför åtal och eventuellt även frihetsberövande.

Krav på registrering med migrationsmyndigheten gäller för resor som överstiger 3 dagar. Registrering kan ofta ske vid vistelse i stadens större hotell. I övriga fall krävs besök i vid kontoret på Azadi-gatan nr. 57 i Asjgabat eller i något av migrationsmyndighetens lokala kontor.

Vid inresa måste alla resenärer utom diplomater betala en turistskatt uppgående till 14 USD. En dagsavgift om 2 USD tillkommer.

Naturförhållanden och katastrofer

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet och det finns risk för jordbävningar. Asjgabat totalförstördes i en jordbävning 1948, och upp till 100,000 invånare dog.

 

 

Resa med dubbelt medborgarskap

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands. Emellertid kan dubbelt medborgarskap medföra att svenska myndigheter får begränsade möjligheter att hjälpa till om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland. Ett dubbelt medborgarskap kan också innebära risk att bli inkallad till militärtjänstgöring under vistelsen. Vad som gäller för personer med dubbelt medborgarskap eller med svenskt uppehållstillstånd finns beskrivet mer utförligt på denna sida. 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer