• Svenska

Om utlandet Turkmenistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 13 okt 2021, 12.31

Aktuella händelser

 

Länk till länder med avrådan regeringen.se

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

[Covid-19: Lägesbild och reseinformation]

Allmänna säkerhetsläget

Turkmenistan är en starkt auktoritär stat.

Polis kontrollerar ibland ID-handlingar. Det rekommenderas att bära med sig en kopia av både passet och visumet, liksom att ta reda på aktuella bestämmelser för växling och återväxling av valuta. 

Internet- och telefonkommunikationer är övervakade av myndigheterna.

Vi uppmanar till allmän vaksamhet och försiktighet vid resa i landet.

Terrorism

Även om inga kända terroristattacker ägt rum i Turkmenistan under senaste åren, ska sådana inte uteslutas.

Besökande uppmanas till uppmärksamhet vid offentliga platser och byggnader samt intill folksamlingar. Uppmaningar och instruktioner som lämnas av turkmenska myndigheter måste uppmärksammas.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Trafiksäkerhet

Trafikpolisen har inrättat kontrollstationer runt större städer, inkl. Asjchabad. Feberkontroller kan utföras.

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken, såväl i städer som på landsorten och i synnerhet nattetid. Att resa nattetid innebär särskilda risker pga vägnätets kvalitet.

 

För lokal telefoni kan turkmenska SIM-kort (utan roaming) köpas av Altyn Asyr, det statliga mobilföretaget. Passidentifikation erfordras vid köp.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder och rån är sällsynta men kan förekomma. Resenärer bör undvika att vistas utomhus ensamma under kvällar och nätter eftersom det kan väcka polisens misstänksamhet. Särskilt ensamma kvinnor kan dra uppmärksamheten till sig.

Lokala lagar och sedvänjor

Polisen kontrollerar ibland ID-handlingar. Det rekommenderas att alltid medföra en kopia av passet och av visumet.

Narkotikabrott renderar i hårda straff.  Manlig homosexualitet är förbjuden i lag. Även uppträdande som kan tolkas som offentligt uttryckt respektlöshet för landets president och statssymboler kan bestraffas. Övernattningar på hotell eller privat måste registreras hos migrationsmyndigheten.

Förbud mot rökning utomhus råder även på trottoarer i centrala delar invid offentliga institutioner, minnesmärken, monument och parker. Sedan 2016 är det förbjudet att importera mer än två paket cigarretter per person, två cigarrer och två paket av lös tobak. Cigarrettförsäljning sker endast i statliga affärer.

Förbud råder mot att fotografera offentliga byggnader såsom flygplatser, militära installationer, regeringsbyggnader, ambassader och presidentpalatset. Turister måste försäkra sig om att vissa föremål och platser, som kan misstänkas vara ett militärt eller säkerhetsintresse, får fotograferas. Känslighet kan också finnas avseende fotografering vid marknaderna i Asjchabad (Teke, Jygyldyk och ryska marknaderna).

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård håller i allmänhet låg standard. Medicinska behandlingar kan vara otillförlitliga pga bristande utbildning hos sjukvårdspersonal och avsaknad av utrustning och/eller mediciner. Det rekommenderas att ha en resehälsoförsäkring som inkluderar evakuering.

Tyfus och hepatit A är endemiska. Resenärer rekommenderas att endast dricka buteljerat vatten eller vatten som kokats/filtrerats, likaså att undvika opastöriserad mjölk.

Luftkvaliteten i Turkmenistan kan ibland vara dålig. Vid sämre luftkvalitet (t ex pga väderförhållanden/sandstormar) rekommenderas att utomhusvistelse minimeras.

 

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver visum för inresa. Turkmenistan har ingen ambassadör ackrediterad till Stockholm. För detaljerad information om visumfrågor, inresebestämmelser och krav hänvisas till närmast liggande ambassader, förslagsvis Berlin, London och Moskva.

 

Naturförhållanden och katastrofer

Turkmenistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet och det förekommer risk för jordbävningar. Asjchabad totalförstördes i en jordbävning 1948, och upp till 100,000 invånare dog.