• Svenska

Om utlandet Turkiet

Restriktioner med anledning av Covid-19

 

En rad beslut om skärpta restriktioner har införts för att försöka bromsa smittspridningen i landet. Det senaste beslutet publicerades den 1 december. De viktigaste åtgärderna som nu gäller i Turkiet är följande:

Utegångsförbud under helger, nätter samt dagtid för vissa grupper

  • På helgerna råder generellt utegångsförbud mellan 21:00 på fredagar till kockan 05:00 på måndagar.
  • På vardagar råder utegångsförbud nattetid från 21:00 på kvällen till 05:00 på morgonen.
  • Dagtid på vardagar får personer som är 65 år eller över får enbart vistas utomhus kl 10.00-13.00. Personer som är yngre än 20 år får enbart vistas utomhus kl 13.00-16.00 (gäller personer födda 1 januari 2001 eller därefter).
  • Vissa undantag finns från bestämmelserna om utegångsförbud.

Restriktioner avseende affärer och restauranger

  • Under helger får nödvändiga matinköp göras på gångavstånd från bostaden, dock inte av personer under 20 år eller över 65 år. Mataffärer håller öppet 10:00-17:00 under helgerna för att möjliggöra detta. Personer över 65 år kan få stöd från lokala myndigheter för nödvändiga inköp.
  • Under helger får restauranger tilllhandahålla hemkörning 10:00-20:00. På vardagar gäller sedan tidigare att restauranger enbart får ha öppet för avhämtning eller för hemkörning.
  • På vardagar tillåts affärer och shoppinggallerior, frisörer m.fl. att hålla öppet mellan klockan 10.00-20.00. S.k. HES-kod krävs för att få besöka shoppinggallerior.
  • Simbassänger, turkiska bad, téhallar, spelhallar, internetkaféer, biljardställen osv håller stängt.

Resor mellan provinser begränsas

  • Särskilda regler har införts för resor mellan provinser. För vissa nödvändiga ändamål kan tillstånd utfärdas för sådana resor, under de tider då utegångsförbud råder. I vissa fall tillåts även transporter med flyg, buss m.m. Den som avser resa mellan provinser uppmanas att söka klarhet kring dessa regler hos den om arrangerar resan, tex flygbolag eller resebyrå, eller hos turkiska myndigheter.

Rökförbud på vissa allmänna platser

Förbud råder mot att röka utomhus på gator, torg, busshållplatser m.m. Förbudet kan utökas i omfattning efter beslut av lokala myndigheter.

Krav på ansiktsmask

Det är sedan tidigare över hela Turkiet obligatoriskt att bära mask på alla platser med trängsel inklusive affärer och matbutiker hos frisörer och i lokaltrafiken, inklusive tunnelbana, bussar, taxibilar och färjor. I många provinser är det obligatoriskt att bära mask på alla platser utanför det egna hemmet. Böter utdöms för den som inte följer reglerna om kravet på ansiktsmask.

Övriga uppmaningar och regler

Generellt finns sedan tidigare uppmaningar och regler avseende upprätthållande av social distansering, temperaturmätning m.m. som gäller exampelvis i affärer, restauranger m.m., liksom om handhygien.

Det kan även finnas ytterligare åtgärder utöver de som nämns här, åtgärder kan variera mellan olika provinser och nya åtgärder kan införas med kort varsel.

Länkar till besluten

Det beslut som publicerades den 1 december kan läsas här på turkiska och i inofficiell auto-översättning till engelska respektive svenska.

Det beslut som publicerades den 18 november kan läsas i sin helhet här på turkiska och i innofficiell auto-översättning till engelska respektive till svenska.

 

Senast uppdaterad 01 dec 2020, 18.47