• Svenska

Om utlandet Turkiet

Information om COVID-19

Information om läget i Turkiet avseende Covid-19

Personer med symtom som förvärras bör kontakta sjukvården genom att ringa turkiska hälsoministeriets hjälplinje på 184 eller 112.  Svenskar som befinner sig i Turkiet uppmanas att följa myndigheternas instruktioner och information, via tex dessa Turkiets hälsoministerium och Det turkiska direktoratet för folkhälsa som har utarbetat rekommendationer och informationsmaterial om Covid-19. Världshälsoorganisationen WHO har information på engelska på sin temasida om Covid-19.

Information om Covid-19 från svenska myndigheter och UD

På den svenska Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om symptomen och annan information på svenska om coronaviruset samt frågor och svar.

UD har öppnat ett särskilt nummer hos UD-jouren för frågor kring coronaviruset och resande. Numret är 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05. 

Senast uppdaterad 13 jun 2020, 12.08