• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 02 dec 2020, 18.53

Aktuella händelser

Tjeckiens reserestriktioner och begränsningar i den fria rörligheten med anledning av smittspridningen av covid-19

Nedan sammanfattas några av de mest centrala reglerna. Fullständiga inreseregler finns på Inrikesministeriets hemsida. Notera att reglerna fortsatt uppdateras och kan ändras på kort varsel, beroende bl.a. på smittspridningen i samhället.

1. Regler för inresa till Tjeckien från Sverige och andra högriskländer

Från och med måndag den 16 november har Tjeckien klassificerat Sverige som rött och högriskland enligt EU:s frivilliga trafikljussystem för inreseregler kopplat till smittspridningen av covid-19.

Det innebär att man vid resor från Sverige eller om man vistats i något annat högriskland mer än 12 timmar de senaste 14 dagarna, måste före sin ankomst till Tjeckien anmäla detta till den regionala “Hygienstation” (Hygienická stanice) där man avser att bo. Den elektroniska anmälan finns här: Public Health Passenger Locator Form. Ett covid-19 test måste tas inom 5 dagar efter inresan. Platser där covid-19 test kan genomföras finns här. Covid-19 test kan även göras vid flygplatsen i Prag.

Tjeckien accepterar även covid-19 test från ett EU-land ej äldre än 72 timmar. Covid-19 testet ska lämnas till den regionala “Hygienstation” (Hygienická stanice) direkt efter inresan.

Fram till dess att ett negativt test uppvisats gäller restriktioner i den fria rörligheten (dvs endast nödvändiga förflyttningar för att handla mat eller gå till arbetet är tillåtna och det är tvång att bära mask som täcker näsa och mun när man lämnar hemmet). Läs mer om kraven för inresa på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

2. Transit genom Tjeckien

Transit genom Tjeckien är tillåtet. Får ej överstiga 24 timmar. Övernattning är inte tillåtet.

Under tiden du färdas genom Tjeckien / vistas på flygplatsen måste du använda mask som täcker näsa och mun.

3. Beslut om inskränkningar i den fria rörligheten

Tjeckiska regeringen har beslutat att inskränka den fria rörligheten i Tjeckien. Fr.o.m. den 3 december innebär Inskränkningarna bl.a. att:

  • Sammankomster inomhus med fler än tio personer inte är tillåtna, med undantag för bl.a. personer i samma hushåll och på arbetsplatser.
  • Sammankomster utomhus med fler än femtio personer inte är tillåtna.
  • Barer och nattklubbar är stängda.
  • Förtäring av alkohol är förbjuden på allmän plats.
  • Teatrar och biografer är stängda.

Tjeckiska regeringen har beslutat att ansiktsmask som täcker näsa och mun är obligatoriskt att bära:

  • Inomhus med undantag från ditt hem/hotellrum,
  • På allmänna kommunikationsmedel (flyg, tåg, spårvagn, tunnelbana, buss och taxi) inklusive perronger och väntplatser. 
  • Utomhus om man inte kan hålla 2 meters distans från andra människor.

Vid symptom på covid-19

Tjeckiska Hälsoministeriet uppmanar personer som har feber, hosta och/eller andningsbesvär att kontakta läkare via telefon. För att undvika smittspridning avråder de från att utan föregående kontakt åka direkt till en sjukhusmottagning.

Information på engelska om covid-19 i Tjeckien finns på telefonnummer 1221. Numret kan nås från hela Tjeckien veckodagar mellan 08.00 - 19.00 och på helger mellan 09.00 - 16.30. 

Information om antal bekräftade fall i Tjeckien finns här.

För akuta fall ring: 112 (talar engelska och tyska).

På följande sjukhus finns engelskspråkig personal:

  • Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24-timmars service.
  • Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, mån-fre 7:30-16.00 därefter (+420) 257 272 522

Tjeckiska Hälsoministeriet uppdaterar dagligen information om coronaviruset på följande länk.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inga andra aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är överlag ett tryggt och säkert resmål. Normal försiktighet bör dock iakttagas. Kriminaliteten torde alltjämt vara generellt lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek. Efter terrorattackerna i USA i september 2001 har säkerhetsåtgärderna mot eventuella terrorattacker förstärkts. Som turist är det knappast något man märker av, och inga terrorhandlingar har förekommit i närtid. Säkerhetskontrollerna på flygplatserna skiljer sig inte från andra EU-länder.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på UDs webbsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år, särskilt på våren, på olika håll i landet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmsta ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen bör man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort. Sådan id-handling måste kunna visas upp på begäran av tjeckisk myndighet under vistelsen i landet.

För- och nackdelar med dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet,som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Vattnet är drickbart i hela landet.

Lokala lagar och sedvänjor

I stort sätt gäller samma förhållanden i övrigt i Tjeckien som i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss och tunnelbana. Spårvägslinjerna (bl.a. nr 22) som går upp till Prag-borgen är särskilt utsatta för ficktjuvar. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Kriminaliteten torde dock alltjämt vara lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek. Lämna aldrig drinkar och mat utan uppsyn då ni är på bar eller restaurang.

Trafiksäkerhet

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den tjeckiska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats. Särskild uppmärksamhet rekommenderas vid bilkörning i städer med spårvagnstrafik.

Var uppmärksam och lämna aldrig värdesaker utan tillsyn i bilen vid tankning, parkering eller om ni blir stoppade av okända personer på vägen.

Observera att motorvägsavgift måste erläggas för resa i Tjeckien på de största vägarna. Klistermärke kan köpas vid gränsen och på bensinstationer och ska fästas på vindrutan.

Tjeckiens trafiklag innebär nolltolerans när det gäller volym av alkoholhalt i blodet.

Nationellt körkort accepteras.

Försäkringsskydd

Ifall olyckan skulle vara framme bör man ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan.

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Det är viktigt att du har tecknat en reseförsäkring innan du påbörjar resan eller kontrollerar om sådan ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för sjukdom, skada, stöld eller annat ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med ditt försäkringsbolags alarmcentral, SOS-International, Euro-Center, Falck Global Assistance eller Gouda.

Alarmcentralerna är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Av ditt försäkringsbrev eller servicekort framgår vilken alarmcentral som ditt försäkringsbolag anlitar. Om ej, kontakta försäkringsbolaget för besked. För mer information och kontaktuppgifter se här.

Resa i landet

Service och stöd till personer med funktionshinder

Inte minst Prag, med alla sina backar och stenlagda gator, kan vara lite svår att ta sig fram i för personer med t.ex. rörelsehinder.

Lokala firmor kan erbjuda särskild service och hyr t.ex. ut olika hjälpmedel som kan underlätta besöket. Se bl. a. länken accessibleprague.com.