Meny
  • Svenska

Om utlandet Tjeckien

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 25 maj 2020, 20.41

Aktuella händelser

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Tjeckien inför reserestriktioner och begränsningar i den fria rörligheten

Med anledning av spridningen av virussjukdomen covid-19 har den tjeckiska regeringen och lokala myndigheter beslutat följande:

För svenskar som inte bor i Tjeckien

Utländska medborgare utan hemvist i Tjeckien tillåts inte resa in i landet. Det innebär att turistresor till Tjeckien inte är tillåtna.

För svenskar som bor i Tjeckien

Utländska medborgare med hemvist i Tjeckien tillåts resa in i landet. Hemvist in landet visas genom tjeckiskt uppehållstillstånd eller ett hyreskontrakt samt något av följande dokument; tjeckiskt sjukförsäkringskort, anställningsbevis eller studerandeintyg. Läs mer om kraven för inresa på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

Vilka flygbolag som trafikerar Prag finns på Prags internationella flygplats hemsida.

Vid inresa för utländska medborgare med hemvist i Tjeckien måste något av följande alternativ följas:

  1. Uppvisa ett negativt covid-19 test, inte äldre än 4 dagar enligt tjeckiska Inrikesministeriets formulär. Endast nödvändiga resor inom landet tillåts under 14 dagar efter inresa som t.ex. resor till arbete och för matinköp. Självkarantän är med detta alternativet inte nödvändigt.
  2. Genomföra ett covid-19 test i Tjeckien inom 72 timmar efter inresa för att slippa självkarantän. För detta alternativet måste du registrera dig per telefon hos din närmsta “Hygienstation” (Hygienická stanice). Du måste självisolera dig tills du fått testresultatet. Om testresultatet är negativt tillåts endast nödvändiga resor inom landet under 14 dagar som t.ex. resor till arbete och för matinköp. Platser där covid-19 test kan genomföras finns här.
  3. Genomföra en självkarantän i 14 dagar efter inresa. För detta alternativet måste du registrera dig per telefon hos din närmsta “Hygienstation” (Hygienická stanice).

För samtliga alternativ ovan finns inga restriktioner för resa till ditt boende oavsett det är från flygplats eller landgräns.

Ovanstående gäller även för utländska studenter från EU som studerat på tjeckiskt universitet innan inresereglerna beslutades. Läs mer om regler för återvändande studenter på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

Undantag från inreseförbudet

Från inreseförbudet finns även ett antal undantag för t.ex. affärsresenärer, familjeåterförening och nyantagna studenter som inte påbörjat sina studier. Läs mer om undantagen på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

Transit genom Tjeckien

EU-medborgare tillåts transitera (passera) både landvägen och med flyg genom Tjeckien om man reser till sitt hemland. Enligt tjeckiska regler avser hemland det land man är medborgare i. Svenska ambassaden kan därför bara bistå svenska medborgare på väg till Sverige. Transiten får inte överstiga 24 timmar. Observera att för personbil är det bara vissa gränsövergångar som är öppna.  De gränsövergångar som är öppna är publicerade på Inrikesministeriets hemsida. För att kunna transitera kräver tjeckiska myndigheter att svenska ambassaden meddelar detta 24 timmar före inresa. Behöver ni transitera genom Tjeckien måste man därför i god tid kontakta svenska ambassaden i Prag på följande e-post: ambassaden.prag@gov.se. De uppgifter ambassaden behöver för transiten är:

  • Namn, person- och passnummer på samtliga
  • Bilens registreringsnummer eller flygbolag och flightnummer
  • Vilka gränsövergångar som kommer passeras för in- och utresa
  • Datum och ungefärlig tid för in- och utresa från Tjeckien

Gällande regler för transit genom Tyskland, Danmark och Polen hänvisas till respektive ambassads reseinformation; Reseinformation för Tyskland, Danmark. och Polen.

Beslut om inskränkningar i den fria rörligheten

Tjeckien har beslutat att succesivt lätta på de inskränkningar i den fria rörligheten som infördes med anledning av smittspridningen av covid-19. Besluten om lättnaderna finns på Hälsoministeriets hemsida.

Det är obligatoriskt att täcka mun och näsa när man vistas inomhus på allmän plats. Man behöver inte täcka mun och näsa utomhus om man kan upprätthålla en social distansering på 2 meter. Om man saknar munskydd kan till exempel en halsduk användas.

Vid symptom på Covid-19

Tjeckiska Hälsoministeriet uppmanar personer som har feber, hosta och/eller andningsbesvär att kontakta läkare via telefon. För att undvika smittspridning avråder de från att utan föregående kontakt åka direkt till en sjukhusmottagning.

The National Institute of Public Health (Státní zdravotní ústav) har öppnat en informationslinje om coronaviruset: (+420) 724 810 106, (+420) 725 191 367. Informationsnumren är öppna dygnet runt.

Information om antal bekräftade fall i Tjeckien finns här.

För akuta fall ring: 112 (talar engelska och tyska).

På följande sjukhus finns engelskspråkig personal:

  • Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24-timmars service.
  • Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, mån-fre 7:30-16.00 därefter (+420) 257 272 522

Tjeckiska Hälsoministeriet uppdaterar dagligen information om coronaviruset på följande länk.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inga andra aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är överlag ett tryggt och säkert resmål. Normal försiktighet bör dock iakttagas. Kriminaliteten torde alltjämt vara generellt lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek. Efter terrorattackerna i USA i september 2001 har säkerhetsåtgärderna mot eventuella terrorattacker förstärkts. Som turist är det knappast något man märker av, och inga terrorhandlingar har förekommit i närtid. Säkerhetskontrollerna på flygplatserna skiljer sig inte från andra EU-länder.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november och Bryssel den 22 mars på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på UDs webbsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år, särskilt på våren, på olika håll i landet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmsta ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Pass och nationellt ID-kort Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen bör man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort. Sådan id-handling måste kunna visas upp på begäran av tjeckisk myndighet under vistelsen i landet.

För- och nackdelar med dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet,som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Vattnet är drickbart i hela landet.

Lokala lagar och sedvänjor

I stort sätt gäller samma förhållanden i övrigt i Tjeckien som i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss och tunnelbana. Spårvägslinjerna (bl.a. nr 22) som går upp till Prag-borgen är särskilt utsatta för ficktjuvar. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Kriminaliteten torde dock alltjämt vara lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek. Lämna aldrig drinkar och mat utan uppsyn då ni är på bar eller restaurang.

Trafiksäkerhet

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den tjeckiska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats. Särskild uppmärksamhet rekommenderas vid bilkörning i städer med spårvagnstrafik.

Var uppmärksam och lämna aldrig värdesaker utan tillsyn i bilen vid tankning, parkering eller om ni blir stoppade av okända personer på vägen.

Observera att motorvägsavgift måste erläggas för resa i Tjeckien på de största vägarna. Klistermärke kan köpas vid gränsen och på bensinstationer och ska fästas på vindrutan.

Tjeckiens trafiklag innebär nolltolerans när det gäller volym av alkoholhalt i blodet.

Nationella körkort accepteras.

Försäkringsskydd

Ifall olyckan skulle vara framme bör man ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan.

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Det är viktigt att du har tecknat en reseförsäkring innan du påbörjar resan eller kontrollerar om sådan ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för sjukdom, skada, stöld eller annat ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med ditt försäkringsbolags alarmcentral, SOS-International, Euro-Center, Falck Global Assistance eller Gouda.

Alarmcentralerna är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Av ditt försäkringsbrev eller servicekort framgår vilken alarmcentral som ditt försäkringsbolag anlitar. Om ej, kontakta försäkringsbolaget för besked. För mer information och kontaktuppgifter se här.

Resa i landet

Service och stöd till personer med funktionshinder

Inte minst Prag, med alla sina backar och stenlagda gator, kan vara lite svår att ta sig fram i för personer med t.ex. rörelsehinder.

Lokala firmor kan erbjuda särskild service och hyr t.ex. ut olika hjälpmedel som kan underlätta besöket. Se bl. a. länken accessibleprague.com.