Meny
  • Svenska

Om utlandet Tjeckien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 jul 2020, 16.37

Aktuella händelser

UD har från den 30 juli 2020 beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Tjeckien.

Läs beslutet i sin helhet här.

 

Tjeckiens reserestriktioner och begränsningar i den fria rörligheten fr.o.m 27 juli 2020

Med anledning av spridningen av virussjukdomen covid-19 har den tjeckiska regeringen beslutat om vissa reserestriktioner. För en fullständig redogörelse av dessa se tjeckiska Inrikesministeriets hemsida. Nedan sammanfattas några av de mest centrala reglerna. Notera att reglerna fortsatt uppdateras och kan ändras på kort varsel, beroende bl.a. på smittspridningen i samhället.

Från och med den 27 juli 2020 har reserestriktionerna med anledning av smittspridningen av covid-19 lyfts för resor till Tjeckien från Sverige. Det innebär att svenskar kan resa fritt till Tjeckien om resan går från Sverige eller från något lågriskland.

Tjeckien har fortfarande inreserestriktioner för resor från högriskländer, se tjeckiska Inrikesministeriets hemsida. Det innebär att svenskar som reser till Tjeckien från ett högriskland måste ta ett covid-19 test vid ankomst till Tjeckien eller sitta 14 dagar i karantän.

1. Regler för inresa från lågriskländer

För alla som de senaste 14 dagarna vistats i ett lågriskland (Sverige är klassificerat som ett lågriskland från och med den 27 juli 2020) har reserestriktionerna med anledning av smittspridningen av covid-19 lyfts.

2. Regler för inresa från högriskländer

För alla, inklusive svenskar, som vistats i ett högriskland minst 12 timmar de senaste 14 dagarna måste vid ankomst till Tjeckien omedelbart kontakta en lokal “Hygienstation” (Hygienická stanice) och genomföra ett covid-19 test. Resultatet av testet måste vara hälsostationen tillhanda senast 72 timmar efter ankomst till Tjeckien. Platser där covid-19 test kan genomföras finns här.

Lokal hälsostation där covid-19 test kan genomföras finns även vid flygplatsen i Prag.

Fram till dess att ett negativt test uppvisats gäller restriktioner i den fria rörligheten (dvs endast nödvändiga förflyttningar för att handla mat eller gå till arbetet är tillåtna och det är tvång att bära mask som täcker näsa och mun när man lämnar hemmet). Läs mer om kraven för inresa på tjeckiska Inrikesministeriets hemsida.

Om man inte tar ett covid-19 test måste man vara i karantän i 14 dagar.

Observera att reglerna ovan gäller även om man har ett färskt, negativt covid-19 test från det land man reser från.

3. Transit genom Tjeckien

Ska du endast transitera (passera) genom Tjeckien gäller följande:

FLYG: Om du inte lämnar flygplatsens transithall kan du som EU-medborgare transitera via Tjeckien (i.e. byta flyg) för resa vidare till ett annat land utan några restriktioner, även om du reser in från ett högriskland.

VÄG: Ska du köra genom Tjeckien och kommer från ett högriskland eller under de senaste 14 dagarna vistats i ett land som är klassificerat som ett högriskland i mer än 12 timmar, får du inte stanna längre än 12 timmar i landet. Du behöver INTE längre, som var fallet tidigare, anmäla din genomresa till en hälsostation. Transit är således möjligt utan restriktioner. Detta gäller oavsett om du reser genom Tjeckien på väg till eller från Sverige. 

Avser du att under genomresa stanna i Tjeckien gäller reglerna under rubriken 2.

Under tiden du färdas genom Tjeckien / vistas på flygplatsen måste du använda mask som täcker näsa och mun.

Gällande regler för transit genom Tyskland, Danmark och Polen hänvisas till respektive ambassads reseinformation: Reseinformation för Tyskland, Danmark. och Polen.

Beslut om inskränkningar i den fria rörligheten

Tjeckien har beslutat att succesivt lätta på de inskränkningar i den fria rörligheten inom landet som infördes med anledning av smittspridningen av covid-19. Besluten om lättnaderna och vad som nu gäller i de olika delarna av landet finns på Hälsoministeriets hemsida.

Vid symptom på Covid-19

Tjeckiska Hälsoministeriet uppmanar personer som har feber, hosta och/eller andningsbesvär att kontakta läkare via telefon. För att undvika smittspridning avråder de från att utan föregående kontakt åka direkt till en sjukhusmottagning.

The National Institute of Public Health (Státní zdravotní ústav) har öppnat en informationslinje om coronaviruset: (+420) 724 810 106, (+420) 725 191 367. Informationsnumren är öppna dygnet runt.

Information om antal bekräftade fall i Tjeckien finns här.

För akuta fall ring: 112 (talar engelska och tyska).

På följande sjukhus finns engelskspråkig personal:

  • Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24-timmars service.
  • Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, mån-fre 7:30-16.00 därefter (+420) 257 272 522

Tjeckiska Hälsoministeriet uppdaterar dagligen information om coronaviruset på följande länk.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Det finns inga andra aktuella händelser att rapportera.

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är överlag ett tryggt och säkert resmål. Normal försiktighet bör dock iakttagas. Kriminaliteten torde alltjämt vara generellt lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek. Efter terrorattackerna i USA i september 2001 har säkerhetsåtgärderna mot eventuella terrorattacker förstärkts. Som turist är det knappast något man märker av, och inga terrorhandlingar har förekommit i närtid. Säkerhetskontrollerna på flygplatserna skiljer sig inte från andra EU-länder.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på UDs webbsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år, särskilt på våren, på olika håll i landet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmsta ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Även om både Tjeckien och Sverige är medlemmar i EU och Schengen bör man medföra antingen giltigt pass eller av svensk polismyndighet utfärdat nationellt ID-kort. Sådan id-handling måste kunna visas upp på begäran av tjeckisk myndighet under vistelsen i landet.

För- och nackdelar med dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet,som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Vattnet är drickbart i hela landet.

Lokala lagar och sedvänjor

I stort sätt gäller samma förhållanden i övrigt i Tjeckien som i Sverige.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, på tåg, spårvagn, buss och tunnelbana. Spårvägslinjerna (bl.a. nr 22) som går upp till Prag-borgen är särskilt utsatta för ficktjuvar. Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Kriminaliteten torde dock alltjämt vara lägre i Prag än i andra västeuropeiska städer av motsvarande storlek. Lämna aldrig drinkar och mat utan uppsyn då ni är på bar eller restaurang.

Trafiksäkerhet

Vissa vägsträckor i landet är starkt trafikerade och delvis av ganska dålig kvalitet. Den tjeckiska trafikkulturen avviker också något från den svenska så uppmärksamhet vid t.ex. omkörningar och mörkerkörning är på sin plats. Särskild uppmärksamhet rekommenderas vid bilkörning i städer med spårvagnstrafik.

Var uppmärksam och lämna aldrig värdesaker utan tillsyn i bilen vid tankning, parkering eller om ni blir stoppade av okända personer på vägen.

Observera att motorvägsavgift måste erläggas för resa i Tjeckien på de största vägarna. Klistermärke kan köpas vid gränsen och på bensinstationer och ska fästas på vindrutan.

Tjeckiens trafiklag innebär nolltolerans när det gäller volym av alkoholhalt i blodet.

Nationellt körkort accepteras.

Försäkringsskydd

Ifall olyckan skulle vara framme bör man ha med sig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan.

När du tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet.

Det är viktigt att du har tecknat en reseförsäkring innan du påbörjar resan eller kontrollerar om sådan ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för sjukdom, skada, stöld eller annat ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med ditt försäkringsbolags alarmcentral, SOS-International, Euro-Center, Falck Global Assistance eller Gouda.

Alarmcentralerna är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Av ditt försäkringsbrev eller servicekort framgår vilken alarmcentral som ditt försäkringsbolag anlitar. Om ej, kontakta försäkringsbolaget för besked. För mer information och kontaktuppgifter se här.

Resa i landet

Service och stöd till personer med funktionshinder

Inte minst Prag, med alla sina backar och stenlagda gator, kan vara lite svår att ta sig fram i för personer med t.ex. rörelsehinder.

Lokala firmor kan erbjuda särskild service och hyr t.ex. ut olika hjälpmedel som kan underlätta besöket. Se bl. a. länken accessibleprague.com.