• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Akut hjälp

Om du har blivit allvarligt sjukt, varit med om en olycka eller utsatts för brott ska du kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral. De kan hjälpa dig med praktiska frågor om sjukvård, erbjuda krisstöd och svara på frågor om hemresa/sjuktransport.

En svensk ambassad kan bland annat utfärda provisoriskt pass, förmedla pengar och vid behov ta kontakt med dina anhöriga, lokala myndigheter och myndigheter i Sverige. Om Sverige inte har en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig har du som EU-medborgare rätt att vända dig till ett annat EU-lands ambassad för stöd. Observera att det landets regelverk gäller. Vem kan få hjälp? Enligt lagen kan svenska medborgare, flyktingar och statslösa som är bosatta i Sverige få konsulär hjälp. Endast om det finns särskilda skäl kan svenska medborgare bosatta utomlands eller annan utländsk medborgare bosatt i Sverige få hjälp.