• Svenska

Om utlandet Thailand

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med  Thailands ambassad i Stockholm eller immigrationsmyndigheten i Thailand, Immigration Bureau. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

Den 1 oktober 2022 slopades kravet på covid-vaccinbevis (för fullvaccinerade) och RT-PCR (för ovaccinerade) vid inresa till Thailand.

Resenärer med svenska pass som reser till Thailand för turiständamål och som önskar stanna maximalt 30 dagar samt kan uppvisa en utresebiljett inom dessa 30 dagar, behöver inte söka visum inför inresan. Undantaget för visum kan erhållas både vid inresa via flygplats och landgräns. Observera att det endast är möjligt att resa in via landgräns utan visum två gånger per kalenderår. Resenärer som vid inresa erhållit tillstånd att stanna i 30 dagar för turiständamål har möjlighet att ansöka om att förlänga vistelsen med ytterligare 30 dagar hos immigrationsmyndigheten. Det finns även möjlighet att ändra tillståndet till en annan kategori av visum eller tillstånd med längre vistelse. Besök Immigrations webbplats för mer information Immigration Bureau. 

Resenär - inte turist? Beroende på syftet med din resa till Thailand finns det olika visumtyper.  För mer information eller ansökan se thailändska utrikesministeriets sida  - Thai E-visa Official website.

Inresestämpeln visar hur länge du får stanna i landet. Notera detta noga så att du inte riskerar att stanna längre än vad du får. För utresa från Thailand gäller att inresestämpel kan uppvisas. Om nytt svenskt pass har erhållits måste överföring av inresestämpeln till det nya passet göras hos immigrationsmyndigheten.

Thailand tillämpar den internationella rekommendationen att passet ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden känner till att passinnehavare med kortare giltighetstid på passet ibland tillåts resa in i landet, men känner också till att resenärer blir nekade inresa av samma anledning. Ambassaden rekommenderar därför att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa till Thailand.

Thailand accepterar inresa med svenskt provisoriskt pass, förutsatt att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa. Visum kan krävas inför inresa med provisoriskt pass, kontrollera detta med en thailändsk ambassad.

Om ditt pass är skadat eller trasigt kan du bli nekad inresa till Thailand.

Striktare visumregler
Besökare som stannar i landet efter det att visumet har gått ut riskerar att få ett inreseförbud.

Besökare som har stannat längre än 90 dagar efter att viseringen har gått ut får ett ettårigt inreseförbud. Besökare som har stannat längre än ett år utan giltig visering får ett treårigt inreseförbud och besökare som har stannat mer än tre år får ett femårigt inreseförbud. En besökare som har stannat i Thailand utan giltig visering i mer än fem år får inte resa tillbaka till Thailand under de närmsta tio åren. Ovan gäller besökare som frivilligt överlämnar sig till thailändska myndigheter. En besökare som arresteras får ett femårigt inreseförbud om viseringen har överskridits med kortare tid än ett år och ett tioårigt inreseförbud om viseringen har överskridits med längre tid än ett år. För ytterligare information, kontakta thailändska immigrationsmyndigheten, Immigration Bureau.

Senast uppdaterad 16 feb 2024, 12.48