• Svenska

Om utlandet Thailand

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Thailand - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i södra Thailand avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de fyra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla.

Senast uppdaterad 16 mar 2023, 11.38

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Den 24 mars 2019 genomfördes ett parlamentsval i Thailand efter närmare fem år av militärstyre. Prayuth Chan-o-cha svors in som civil premiärminister den 11 juni och leder nu landet med en koalitionsregering. Sedan december 2019 har flera demonstrationer till försvar av politisk pluralism och yttrandefrihet genomförts, framförallt i Bangkok. Under 2020 har dessa protester vuxit i styrka och vid flera tillfällen samlat tiotusentals människor. Demonstrationer och gatuprotester kan förekomma i hela landet. Våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor har ägt rum vid flera tillfällen på senare tid.

Thailand har mycket hårda majestätsbrottslagar. Handlingar som uppfattas som kränkande mot kungahuset kan leda till långa fängelsestraff. Detta gäller även publicering eller delning av kritiska kommentarer på internet eller i sociala medier. Sedan november 2020 har det skett en förändring i tillämpningen av lagen och antal åtal har ökat markant.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar (större evenemang, demonstrationer, offentliga platser, i och omkring officiella byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i köpscentra). Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar.


Provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla
Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla med anledning av att det kontinuerligt sker attentat i dessa områden. I november 2019 genomfördes den största väpnade attacken på många år i Thailand då femton människor dödades vid en kontrollstation i provinsen Yala.

I dessa provinser råder undantagstillstånd. Detta innebär att staten har vidtagit kraftiga säkerhetsåtgärder i syfte att söka kontrollera våldsamheterna och ger myndigheter möjlighet att införa utegångsförbud.

Skottlossning, explosioner och bränder med dödlig utgång sker frekvent och riktas framför allt mot militär, regering och officiella byggnader. Attacker har också utförts på allmänna platser (shoppingdistrikt, allmänna transportmedel, hotell och nöjesanläggningar).

Provinsen Satun
Provinsen Satun omfattas inte av UD:s avrådan, därmed inte heller landgränsen mellan Thailand och Malaysia i provinsen Satun. Dock gäller avrådan fortfarande alla tågresor över gränsen, eftersom järnvägslinjen leder genom provinser som omfattas av avrådan. Ambassaden uppmanar till försiktighet vid samtliga resor över landgränsen mellan Thailand och Malaysia.

Terrorism

Det finns risk för terrordåd i Thailand. Såväl småskaliga som större attentat har genomförts och de har inträffat även i andra områden än de fyra södra provinserna som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.

I augusti 2019 detonerade ett antal mindre sprängladdningar på fem olika platser i Bangkok i samband med att Thailand stod värd för ASEAN-toppmötet. Attentatet föranledde inga dödsfall eller skador. Ett antal bränder och bombattentat inträffade på flera håll i Thailand den 11 och 12 augusti 2016. Attentaten skedde i bland annat Hua Hin, Surat Thani, Phuket, Trang och Khao Lak. Fyra personer avled och 34 personer skadades. Den 17 augusti 2015 skedde ett bombattentat nära Erewanreliken i centrala Bangkok. 20 personer avled och 125 personer skadades. Den 7 mars 2015 detonerade en handgranat utanför en domstolsbyggnad i Bangkok. Inga personer skadades vid attacken. Den 1 februari 2015 detonerade två mindre sprängladdningar i Bangkoks centrala shoppingdistrikt Siam varvid en person skadades.

Läs mer om terrorism och hot utomlands Regeringskansliets hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Regnsäsongen i merparten av landet varar mellan maj och oktober. Kraftiga monsunregn kan leda till översvämningar och jordskred. Runt Phuket och på andra platser längs med Andamansjöns kust förekommer det stormar och särskilt kraftiga strömmar under regnperioden. Röd varningsflagga på stranden kan bl.a. innebära att undervattenströmmar råder.

Du kan följa den aktuella vädersituationen på thailändska meteorologiska institutets webbplats. Information kan även erhållas via de thailändska myndigheternas hotline; 1111.

Jordbävningar
Jordbävningar under havet kan förorsaka flodvågor (tsunami). Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farosituationer och på förhand bekanta sig med evakueringsvägarna på hotellet samt att följa researrangörernas anvisningar.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om en situation är att följa rapportering i media, exempelvis genom de engelskspråkiga dagstidningarna Bangkok Post och The Nation

Giftiga maneter
Giftiga maneter såsom blåsmaneter (portugisisk örlogsman) och havsgeting påträffas med jämna mellanrum vid kusterna, särskilt under regnsäsong. Thailändska myndigheter inför ibland badförbud med anledning av att dessa kan påträffas nära land. Besökare uppmanas att informera sig, att vara vaksamma i vattnet och att följa lokala myndigheters anvisningar.

Läs mer här:
Venomous Jellyfish – Giftiga maneter

Första hjälpen vid misstänkt kontakt med en giftig manet (Engelska)

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med  Thailands ambassad i Stockholm eller immigrationsmyndigheten i Thailand, Immigration Bureau. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. 

Från och med den 1 februari 2019 är det nya regler för svenskar att söka visum till Thailand på den thailändska ambassaden i Laos. Det avser bland annat turistvisum så kallade "Walk-in applications". Läs mer här: http://vientiane.thaiembassy.org/en/news/announce/detail.php?ID=689

Resenärer med svenska pass som reser till Thailand för turiständamål och som önskar stanna maximalt 30 dagar samt kan uppvisa en utresebiljett inom dessa 30 dagar, behöver inte söka visum inför inresan. Undantaget för visum kan erhållas både vid inresa via flygplats och landgräns. Observera att det endast är möjligt att resa in via landgräns utan visum två gånger per kalenderår. Resenärer som vid inresa erhållit tillstånd att stanna i 30 dagar för turiständamål har möjlighet att ansöka om att förlänga vistelsen med ytterligare 30 dagar hos immigrationsmyndigheten. Det finns även möjlighet att ändra tillståndet till en annan kategori av visum eller tillstånd med längre vistelse. Besök Immigrations webbplats för mer information Immigration Bureau. 

För inresor under turisthögsäsongen 1 oktober 2022 - 31 mars 2023 har man beslutat att förlänga vistelsetiden för turiständamål, för bl.a. svenska medborgare, från 30 till 45 dagar. 

Resenär - inte turist? Beroende på syftet med din resa till Thailand finns det olika visumtyper.  För mer information eller ansökan se thailändska utrikesministeriets sida  - Thai E-visa Official website.

Inresestämpeln visar hur länge du får stanna i landet. Notera detta noga så att du inte riskerar att stanna längre än vad du får. För utresa från Thailand gäller att inresestämpel kan uppvisas. Om nytt svenskt pass har erhållits måste överföring av inresestämpeln till det nya passet göras hos immigrationsmyndigheten.

Thailand tillämpar den internationella rekommendationen att passet ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa. Ambassaden känner till att passinnehavare med kortare giltighetstid på passet ibland tillåts resa in i landet, men känner också till att resenärer blir nekade inresa av samma anledning. Ambassaden rekommenderar därför att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa till Thailand.

Thailand accepterar inresa med svenskt provisoriskt pass, förutsatt att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa. Visum kan krävas inför inresa med provisoriskt pass, kontrollera detta med en thailändsk ambassad.

Om ditt pass är skadat eller trasigt kan du bli nekad inresa till Thailand.

Striktare visumregler
Från och med den 20 mars 2016 tillämpas striktare visumregler i Thailand. Besökare som stannar i landet efter det att visumet har gått ut riskerar att få ett inreseförbud.

Besökare som har stannat längre än 90 dagar efter att viseringen har gått ut får ett ettårigt inreseförbud. Besökare som har stannat längre än ett år utan giltig visering får ett treårigt inreseförbud och besökare som har stannat mer än tre år får ett femårigt inreseförbud. En besökare som har stannat i Thailand utan giltig visering i mer än fem år får inte resa tillbaka till Thailand under de närmsta tio åren. Ovan gäller besökare som frivilligt överlämnar sig till thailändska myndigheter. En besökare som arresteras får ett femårigt inreseförbud om viseringen har överskridits med kortare tid än ett år och ett tioårigt inreseförbud om viseringen har överskridits med längre tid än ett år. För ytterligare information, kontakta thailändska immigrationsmyndigheten, Immigration Bureau.

Hälso- och sjukvård

För information om rekommenderade vaccinationer inför resan till Thailand, se Folkhälsomyndighetens hemsida eller kontakta din vanliga vårdgivare.

Det är nödvändigt att ha en giltig och täckande reseförsäkring vid vistelse i Thailand. Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning. Vid olycksfall ska den skadade eller medresenär därför genast kontakta aktuellt försäkringsbolag som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Det finns utmärkta privata sjukhus i Thailand, men de kan vara dyra. Allmänna sjukhus och kliniker är ibland undermåliga, särskilt utanför storstäderna.

Denguefeber
Denguefeber är ett virus som sprids via myggor och förekommer i hela landet. Lokala mydigheter uppmanar till att uppsöka sjukvård vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Läs mer här:
Folkhälsomyndighetens hemsida
Center for Disease Control and Prevention.

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddat sexuellt umgänge men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Läs mer här:
Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida 
Folkhälsomyndighetens hemsida.  
Center for Disease Control and Prevention.

Malaria
Malaria som sprids via myggor och förekommer i hela landet men främst i djungeln. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. 

Läs mer här:
Folkhälsomyndighetens hemsida
Center for Disease Control and Prevention

Coronavirus
För Covid-19 lägesbild i Thailand, läs här.

Läs mer här:
Folkhälsomyndigheten hemsida
Center for disease Control and Prevention
WHO:s webbplats

Rabies
Rabies är en allvarlig virussjukdom som finns bland däggdjur och kan överföras till människa genom saliv eller bett. Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att undvika klappa hundar, katter och andra däggdjur.

Luftkvaliteten i Bangkok
Besökare uppmanas följa de lokala myndigheternas rekommendationer.

Information om luftkvaliteten finns på Air Quality and Noise Management Bureau (engelska; längst upp till höger).

Läkemedel – införsel i Thailand
För generell information om vad som gäller för införsel/utförsel av medicin samt huruvida tillstånd krävs för att föra in/ut din specifika medicin, se Thailands ambassad i Stockholm.

Frågor kan också skickas direkt till Narcotics Control Division, Food and Drug Administration Ministry of Public Health, per mejl: tnarcotics@fda.moph.go.th

Det är exempelvis olagligt att föra in vissa typer av ADHD-mediciner till Thailand. Det kan finnas en möjlighet att få sådan medicin utskriven i Thailand. För mer information kontakta:

I Bangkok:
Samitivej Srinakarin Hospital
Chayada Klinpongsa / Sansanee Silapakul, International Affairs Coordinator 488 Srinakarin Road, Suanluang, 10250 Bangkok , Thailand
Tfn: +66 2 731 70 00, +66 2 378 90 00 Fax: +66 2 731 70 44
E-post: info.snh@samitivej.co.th www.samitivejhospitals.com 

I Phuket:
Bangkok International Hospital
44 Chalermprakiat Ror 9 Road, Phuket 83000
Tfn: +66 76 24 94 00 Fax: +66 76 36 18 00
E-post: info@phuketinternationalhospital.com www.phuketinternationalhospital.com

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Thailand respekterar sitt kungahus högt och landet har mycket hårda majestätsbrottslagar (lése majesté, artikel 112 i den thailändska brottsbalken). Handlingar och kommentarer om kungafamiljen, även på internet och i sociala medier, som uppfattas och bedöms som kränkande eller kritiska, kan leda till mycket långa fängelsestraff. Tolkningen av lagen är bred, re-tweets eller delningar av kristiska inlägg om kungafamiljen kan också omfattas. Sedan november 2020 har det skett en kraftig ökning av antalet åtal för majestätsbrott. Detta efter att lagen i praktiken inte använts på flera år.

Straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika är mycket stränga i Thailand. Även små mängder kan leda till långa fängelsestraff. Försäljning av narkotika kan leda till dödsstraff.

Thailand godkänner sedan juni 2022 användande av cannabis. Det finns dock begränsningar i lagen, till exempel är det förbjudet röka på allmän plats samt att sälja till personer under 20 år. Det finns också en passus om att man inte får röka i sin bostad om det stör någon eller på andra sätt stör ordningen. Delar av lagstiftningen är öppna för en bred tolkning vilket kan skapa problem för turister.


Det är förbjudet att importera elektroniska cigaretter till Thailand. Innehav, användning eller försäljning av e-cigaretter kan ge höga böter och till och med fängelsestraff.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är vanligt med stölder i turisttäta områden och sker exempelvis med hjälp av ficktjuvar eller genom väskryckningar av tjuvar på motorcyklar. Det händer att värdesaker tas från väskor medan ägaren sover vid transport med exempelvis buss eller tåg. Incidenter bör anmälas till lokal polis alternativt thailändska turistpolisen, hotline 1155.

Ädelstenssvindel i Thailand
Resande som blivit lurad att köpa ädelstenar, som senare visar sig vara betydligt mindre värda än försäljaren utlovat, kan vända sig till följande thailändska myndigheter:

 • Tourist Police Tourism Authority of Thailand, Bangkok
  Lokalt telefonnummer: 1155
 • Tourism Authority of Thailand (TAT) Head Office
  Telefon: +66 2 250 55 00 E-post: assist@tat.or.th  www.tat.or.th
 • Thailändska ambassaden i Stockholm
  Telefon: +46 8 791 73 40 E-post: info@thaiembassy.se
 • Tourism Authority of Thailand (i Sverige) 
  Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
  Tfn: +46 8 700 56 91 E-post: info@tourismthailand.se

Trafiksäkerhet

Thailand har vänstertrafik och trafikkulturen skiljer sig avsevärt från den svenska. Var mycket försiktig och vaksam i trafiken. Många turister omkommer årligen i trafikolyckor, framför allt i motorcykelolyckor. Enligt thailändsk lag måste man använda hjälm!

På öarna är vägarna i dåligt skick, i synnerhet under regnperioden. Vägarna är ofta smala och saknar varnings- och adresskyltar. Det finns gropar i vägbeläggningen som är svåra att se i regn och mörker.

Fordon som uthyres är sällan försäkrade. Kontrollera alltid fordonets skick tillsammans med uthyraren. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som förorsakas fordonet. Skadeersättningskraven vid olyckor är ofta stora. Lämna inte ditt pass i pant när du hyr ett fordon. 

Körkort
Enligt thailändsk lag måste du ha rätt körkort och lämplig försäkring för det fordon du kör. I Thailand gäller internationella körkort utfärdade i Sverige (i enlighet med 1968 års Wienkonvention på vägtrafik) i högst tre år från utfärdandedatum eller fram tills utgångsdatum för det nationella körkortet beroende på vilket inträffar först. Internationellt körkort som ansöks genom svenskt nationellt körkort kan inte införskaffas i Thailand utan måste införskaffas före avresan till Thailand.

Svenska körkort är inte giltiga i Thailand. Man kan få sitt svenska körkort översatt på ambassaden och på våra konsulat. Översättningen tar man sedan med sig till Department of Land Transport för att erhålla ett thailändskt körkort. Observera att endast personer med "non-immigrant visa" kan ansöka om ett thailändskt körkort som är giltigt i fem år. För körkort med giltighetstid på två år krävs inte "non-immigrant visa". 

Säkerhet vid båtresor
Båtolyckor förekommer oftast till följd av kollisioner, bränder, eftersatt underhåll och/eller överlastade båtar. Olyckor inträffar också till följd av svåra väderförhållanden, framför allt under regnperioden. De olyckor som hittills rapporterats har inte sällan inträffat i mörker, det vill säga under kvällar och nätter.

Det är viktigt att redan innan resan startar försäkra sig om båtens säkerhetsstandard, till exempel att räddningsutrustning finns tillgänglig samt att undersöka var evakueringsvägarna finns.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Har man thailändska försäkringar, till exempel under en studieperiod, bör man försäkra sig om att skyddet är fullgott och även täcker hemtransport till Sverige vid sjukdom och dylikt. Om skyddet inte är fullgott är det viktigt att teckna en tilläggsförsäkring i Sverige.

Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral. Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en betalningsgaranti från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning. 

Övriga upplysningar


Lokala telefonnummer som är bra att ha:

 • Thailändska statens informationscentral: 1111
 • Turistpolisen: 1155
 • Information om flygtrafik och situationen vid flygplatserna: 1722
 • Trafikpolisen: 1197
 • Thailändska turistmyndigheten: 1672

 

Bangkoks två flygplatser
Bangkoks största flygplats heter Suvarnabhumi. Den gamla flygplatsen, Don Muang, används framför allt för regionala flygresor. Transitbuss finns mellan flygplatserna. Vilken flygplats som gäller bör framgå av bokningen. Kontakta ditt flygbolag om du är osäker.