• Svenska

Om utlandet Thailand

Legaliseringar

Om en utländsk myndighet begär att en svensk handling måste legaliseras hänvisar ambassaden till UD Legaliseringar. Vissa handlingar måste först bestyrkas av Notarius Publicus i Sverige innan de kan legaliseras av UD, till exempel betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor.

För ytterligare information gällande legaliseringar läs vidare här: UD Legaliseringar

Observera att ambassaden endast kan bestyrka svenska handlingar om de först har legaliserats av UD legaliseringar.

Ambassaden kan bland annat vara behjälplig med att intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Legalisering av thailändska handlingar
Ambassaden kan även bestyrka thailändska handlingar om de först har legaliserats av thailändska utrikesministeriet. 

Legalisation and Naturalisation Division är den myndighet i Thailand som ansvarar för thailändska legaliseringar.

Senast uppdaterad 23 mar 2021, 13.52