Meny
  • Svenska

Om utlandet Tchad

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Tchad - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Lac-regionen (delstaten vid Tchadsjön) och områdena längs hela landsgränsen, upp till ett avstånd av 100 km från gränsen, med undantag för huvudstaden N’Djamena.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till övriga landet.

Senast uppdaterad 17 jan 2020, 08.39

Aktuella händelser

Den senaste tiden har flera väpnade rån mot västerlänningar rapporterats från centrala N'Djamena. Promenader till fots bör undvikas. Det rekommenderas att alltid låsa bildörrar, ha minimalt med pengar med sig och undvika att bära smycken.

Antalet väpnade vägrån, s.k. car-jackings, rapporteras ha ökat utanför N'Djamena och inträffar även dagtid. Det rekommenderas att alltid ha polis- eller militäreskort vid transporter utanför huvudstaden, samt fungerande kommunikationsutrustning. 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Tchad är svårbedömt. Det finns en antydan till stabilitet, fred och till viss del demokrati och utveckling men det är en stabilitet som till stor del är beroende av den sköra maktbalansen mellan olika etniska och religiösa grupper.

Trots detta och trots mängder av flyktingar från grannländer anses Tchad vara ett av regionens mer stabila länder. Landet är dock ett av de fattigaste i världen. Bristande tillgång på mat och vatten är de största problemen, liksom låg utbildningsnivå och bristfällig sjukvård.

Sedan 2015 har Tchad aktivt engagerat sig i kampen mot Boko Haram tillsammans med berörda grannländer. Undantagstillstånd råder i Lac-regionen vid Tchadsjön, efter ett antal dåd begångna av Boko Haram under 2015 nära huvudstaden. Boko Haram utkämpar också strider i regionen mot Tchadsjön.

Militära operationer pågår även i norra Tchad (regionerna Tibesti, Borkou och Ennedi).

Terrorism

Enligt såväl franska som brittiska UD är sannolikheten för terrordåd i Tchad förhöjd med anledning av landets deltagande i den regionala insatsen mot diverse terrorgrupper. Urskillingslösa attacker kan förekomma på allmänna platser överallt i landet. Hotet kommer främst från terrorgrupper som är verksamma i regionen såsom Boko Haram, AQIM (Al-Qaida in the Maghreb) och Ansaru. Undantagstillstånd råder i västra Tchad sedan 2015. Det råder också undantagstillstånd i den nigerianska delstaten Borno, som gränsar till landet.

Under 2015 genomfördes flera attacker i Tchad, framförallt i N’Djamena och de västra delarna av landet. Den 5 december 2015 genomförde tre självmordsbombare ett attentat på en ö i Tchadsjön, en attack som tog minst 27 liv och skadade hundratals. Boko Haram misstänks ligga bakom dådet. I juli 2015 genomfördes en attack vid N’Djamenas centrala marknad (Grand Marché) där 15 personer omkom. I juni samma år omkom 11 personer efter en attack av självmordsbombare i nordöstra N’Djamena, och tidigare samma månad omkom 27 medan ett hundratal skadades i huvudstadens centrum.

Då det sedan 2006 föreligger avrådan från icke-nödvändiga resor till Tchad uppmanas svenska medborgare som ändå befinner sig i landet att iaktta stor försiktighet, särskilt när man rör sig på platser med stora folksamlingar. Svenskar i landet ombeds följa utvecklingen via medier och officiella källor samt att alltid anmäla sig på svensklistan. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tchad har ett tropiskt/subtropiskt klimat med geografiska variationer som innebär att det i söder är ett växelvis fuktigt savannklimat, de mellersta delarna är halvtorra och norra delen är öken och har torrt klimat.

In- och utresebestämmelser

Visering krävs för svenska medborgare för turist- och affärsbesök. Passet måste vara giltigt minst sex månader efter planerad utresa. Ansökan om visering kan göras vid Tchads ambassad i Berlin.

När man anlänt till Tchad måste man registrera sig hos migrationsmyndigheten inom 72 timmar, och samtliga resor utanför huvudstaden kräver ett inrikes resetillstånd från inrikesministeriet, detta brukar dock medges utan problem.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella viseringskrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården håller låg standard. Resenärer till Tchad bör konsultera läkare i god tid före avresan, försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd samt ta med nödvändiga mediciner. 

Tropiska sjukdomar som malaria m.fl. är vanligt förekommande. I oktober 2018 rapporteras hela landet vara drabbat av en mässlingsepidemi. 

Frankrikes ambassad har en läkarmottagning (Centre médico-social) dit svenskar vid behov kan vända sig. Telefonnummer: +235-22 52 28 37 eller +235-63 30 01 78. E-post: cms.tchad@gmail.com

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att fotografera i städer i Tchad. Fotografering på allmän plats kan leda till frihetsberövande. Homosexualitet är förbjudet enligt lag.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån, bilkapning under pistolhot och mord har förekommit i hela landet. Det är viktigt att alltid låsa bildörrar, ha minimalt med pengar med sig, undvika att bära smycken etc. Extra viktigt att iaktta stor vaksamhet efter mörkrets inbrott.

Trafiksäkerhet

Vägarna utanför N'Djamena är i dåligt skick och blir under regnperioden ofta oframkomliga, särskilt i södra Tchad. Möjlighet att tanka finns bara i större städer, reservbränsle, vatten och proviant bör därför alltid medföras. Det är nödvändigt att åka i konvoj om minst två bilar. Trafikregler följs dåligt, extra försiktighet bör iakttas eftersom trafiken ofta är den enskilt största riskfaktorn.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att ha fullt försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Övriga upplysningar

Mot bakgrund av säkerhetsläget och utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som befinner sig i Tchad bör anmäla sig till svensklistan samt stå i kontakt med Sveriges honorärkonsul i N'Djamena (se kontaktuppgifter längst ned på sidan). 

Anmälan till svensklistan

Frankrike har konsulärt ledningsansvar för europeiska medborgare. Svenskar i Tchad kan registrera sig hos Frankrikes ambassad. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i N’Djamena