• Svenska

Om utlandet Tchad

Avrådan

Tchad - avrådan


Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder UD från alla resor till Tchad.

Beslut om avrådan togs den 19 april 2021. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 01 mar 2024, 12.49

Aktuella händelser

Säkerhetsuppdatering augusti 2023 

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och en ökad hotbild mot svenska intressen. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folkmassor och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar i landet uppmanas vidare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. 

Aktuella händelser

Det föreligger risk för återkommande politisk instabilitet och social oro, såväl i N'Djamena som i andra städer i landet. Sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor ägde rum under våren och i oktober 2022, varvid flera civila skadades och avled på grund av dödligt våld från landets säkerhetsstyrkor. Ytterligare sammandrabbningar kan inte uteslutas.

Stor försiktighet bör iakttas och rörelser i N'Djamena begränsas. Händelseutvecklingen i landet bör följas genom lokala och internationella nyhetsmedier. Svenska medborgare som befinner sig i Tchad uppmanas registrera sig på svensklistan, vilket kan göras här.

Brottslighet i N'Djamena 

Väpnade rån mot västerlänningar kan förekomma i centrala N'Djamena. Promenader till fots bör undvikas. Det rekommenderas att alltid låsa bildörrar, ha minimalt med pengar med sig och undvika att bära smycken.

Antalet väpnade vägrån, s.k. car-jackings, rapporteras ha ökat utanför N'Djamena och inträffar även dagtid. Det rekommenderas att alltid ha polis- eller militäreskort vid transporter utanför huvudstaden, samt fungerande kommunikationsutrustning. 

Anmäl dig till svensklistan

Svenska resenärer och svenskar som vistas i Tchad uppmanas att anmäla sig till svensklistan, vilket kan göras här. Om du redan befinner dig i landet, ange då dagens datum som ankomstdag i formuläret.  

Allmänna säkerhetsläget

Utlandsresor – förlängd avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. 

Säkerhetsläget i Tchad är svårbedömt. Det finns en antydan till stabilitet, fred och till viss del demokrati och utveckling men det är en stabilitet som till stor del är beroende av den sköra maktbalansen mellan olika etniska och religiösa grupper.

Trots detta och trots mängder av flyktingar från grannländer anses Tchad vara ett av regionens mer stabila länder. Landet är dock ett av de fattigaste i världen. Bristande tillgång på mat och vatten är de största problemen, liksom låg utbildningsnivå och bristfällig sjukvård.

Sedan 2015 har Tchad aktivt engagerat sig i kampen mot Boko Haram tillsammans med berörda grannländer. Undantagstillstånd råder i Lac-regionen vid Tchadsjön, efter ett antal dåd begångna av Boko Haram under 2015 nära huvudstaden. Boko Haram utkämpar också strider i regionen mot Tchadsjön.

Militära operationer pågår även i norra Tchad (regionerna Tibesti, Borkou och Ennedi).

Terrorism

Enligt såväl franska som brittiska UD är sannolikheten för terrordåd i Tchad förhöjd med anledning av landets deltagande i den regionala insatsen mot diverse terrorgrupper. Urskillingslösa attacker kan förekomma på allmänna platser överallt i landet. Hotet kommer främst från terrorgrupper som är verksamma i regionen såsom Boko Haram, AQIM (Al-Qaida in the Maghreb) och Ansaru. Undantagstillstånd råder i västra Tchad sedan 2015. Det råder också undantagstillstånd i den nigerianska delstaten Borno, som gränsar till landet.

Under 2015 genomfördes flera attacker i Tchad, framförallt i N’Djamena och de västra delarna av landet. Den 5 december 2015 genomförde tre självmordsbombare ett attentat på en ö i Tchadsjön, en attack som tog minst 27 liv och skadade hundratals. Boko Haram misstänks ligga bakom dådet. I juli 2015 genomfördes en attack vid N’Djamenas centrala marknad (Grand Marché) där 15 personer omkom. I juni samma år omkom 11 personer efter en attack av självmordsbombare i nordöstra N’Djamena, och tidigare samma månad omkom 27 medan ett hundratal skadades i huvudstadens centrum.

Då det sedan 2006 föreligger avrådan från icke-nödvändiga resor till Tchad uppmanas svenska medborgare som ändå befinner sig i landet att iaktta stor försiktighet, särskilt när man rör sig på platser med stora folksamlingar. Svenskar i landet ombeds följa utvecklingen via medier och officiella källor samt att alltid anmäla sig på svensklistan. 

Naturförhållanden och katastrofer

Tchad har ett tropiskt/subtropiskt klimat med geografiska variationer som innebär att det i söder är ett växelvis fuktigt savannklimat, de mellersta delarna är halvtorra och norra delen är öken och har torrt klimat.

In- och utresebestämmelser

Visering krävs för svenska medborgare för turist- och affärsbesök. Passet måste vara giltigt minst sex månader efter planerad utresa. Ansökan om visering kan göras vid Tchads ambassad i Berlin.

När man anlänt till Tchad måste man registrera sig hos migrationsmyndigheten inom 72 timmar, och samtliga resor utanför huvudstaden kräver ett inrikes resetillstånd från inrikesministeriet, detta brukar dock medges utan problem.

Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella viseringskrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud.  

Ett hundratal fall av coronaviruset har registrerats i Tchad. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och information om hur Coronavirus smittar, hänvisas till WHO samt Folkhälsomyndigheten

Sjukvården håller låg standard. Resenärer till Tchad bör konsultera läkare i god tid före avresan, försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd samt ta med nödvändiga mediciner. 

Tropiska sjukdomar som malaria m.fl. är vanligt förekommande. I oktober 2018 rapporteras hela landet vara drabbat av en mässlingsepidemi. 

Frankrikes ambassad har en läkarmottagning (Centre médico-social) dit svenskar vid behov kan vända sig. Telefonnummer: +235-22 52 28 37 eller +235-63 30 01 78. E-post: cms.tchad@gmail.com

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att fotografera i städer i Tchad. Fotografering på allmän plats kan leda till frihetsberövande. Homosexualitet är förbjudet enligt lag.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån, bilkapning under pistolhot och mord har förekommit i hela landet. Det är viktigt att alltid låsa bildörrar, ha minimalt med pengar med sig, undvika att bära smycken etc. Extra viktigt att iaktta stor vaksamhet efter mörkrets inbrott.

Trafiksäkerhet

Vägarna utanför N'Djamena är i dåligt skick och blir under regnperioden ofta oframkomliga, särskilt i södra Tchad. Möjlighet att tanka finns bara i större städer, reservbränsle, vatten och proviant bör därför alltid medföras. Det är nödvändigt att åka i konvoj om minst två bilar. Trafikregler följs dåligt, extra försiktighet bör iakttas eftersom trafiken ofta är den enskilt största riskfaktorn.

Försäkringsskydd

Resenärer uppmanas att ha fullt försäkringsskydd som inkluderar medicinsk evakuering.

Övriga upplysningar

Mot bakgrund av säkerhetsläget och utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som befinner sig i Tchad bör anmäla sig till svensklistan samt stå i kontakt med Sveriges honorärkonsul i N'Djamena (se kontaktuppgifter längst ned på sidan). 

Anmälan till svensklistan

Frankrike har konsulärt ledningsansvar för europeiska medborgare. Svenskar i Tchad kan registrera sig hos Frankrikes ambassad. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i N’Djamena

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer