• Svenska

Om utlandet Tchad

Avrådan

Tchad - avrådan


Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder UD från alla resor till Tchad.

Beslut om avrådan togs den 19 april 2021. Avrådan gäller tills vidare.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Säkerhetsuppdatering augusti 2023 

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och en ökad hotbild mot svenska intressen. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folkmassor och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Svenskar i landet uppmanas vidare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. 

Aktuella händelser

Det föreligger risk för återkommande politisk instabilitet och social oro, såväl i N'Djamena som i andra städer i landet. Sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor ägde rum under våren och i oktober 2022, varvid flera civila skadades och avled på grund av dödligt våld från landets säkerhetsstyrkor. Ytterligare sammandrabbningar kan inte uteslutas.

Stor försiktighet bör iakttas och rörelser i N'Djamena begränsas. Händelseutvecklingen i landet bör följas genom lokala och internationella nyhetsmedier. Svenska medborgare som befinner sig i Tchad uppmanas registrera sig på svensklistan, vilket kan göras här.

Brottslighet i N'Djamena 

Väpnade rån mot västerlänningar kan förekomma i centrala N'Djamena. Promenader till fots bör undvikas. Det rekommenderas att alltid låsa bildörrar, ha minimalt med pengar med sig och undvika att bära smycken.

Antalet väpnade vägrån, s.k. car-jackings, rapporteras ha ökat utanför N'Djamena och inträffar även dagtid. Det rekommenderas att alltid ha polis- eller militäreskort vid transporter utanför huvudstaden, samt fungerande kommunikationsutrustning. 

Anmäl dig till svensklistan

Svenska resenärer och svenskar som vistas i Tchad uppmanas att anmäla sig till svensklistan, vilket kan göras här. Om du redan befinner dig i landet, ange då dagens datum som ankomstdag i formuläret.  

Senast uppdaterad 01 mar 2024, 12.49
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan