• Svenska

Om utlandet Tanzania

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania. Svårare sjukdomar/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering med flyg. Reseförsäkringar bör innehålla skydd i händelse av evakuering/hemtransport för vård.

Vid graviditet bör läkare konsulteras innan avresa.

Besökare rekommenderas att se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Tanzania finns på 1177 Vårdguiden.

Malaria är vanligt förekommande på fastlandet och finns även på öarna Zanzibar och Pemba. Ambassaden rekommenderar att besökare använder myggnät och myggstift.

Under 2019 har Tanzania haft ett utbrott av denguefeber i områden kring Dar es Salaam. Symptomen liknar malaria och är influensaliknande med huvudvärk framförallt ont i ögonen och eventuellt hudutslag. Kolera förekommer i Tanzania men är relativt enkelt att undvika om man är noga med handhygien, endast dricker rent vatten och ser till att äta genomlagad mat. WHO har också publicerat råd om hur man undviker att insjukna.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer och/eller har transiterat i sådant land i mer än 12 timmar. Vaccinationen mot gula febern ska ha varit gjord minst 10 dagar innan inresa och vaccinationsintyg krävs för inresa. Enligt officiella regler behöver resenärer inte uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern om de inte har vistats mer än 12 timmar i ett land där sjukdomen förekommer. 

I vissa delar av Tanzania förekommer Tsetse flugor som efter bett kan orsaka sömnsjuka.

Enligt information från UNAIDS för år 2018 uppskattas att ca 1 600 000 personer bär på HIV.  Det konstateras även att 4.6% av den vuxna befolkningen (15 - 49 år)  är HIV-smittad.

Sedan augusti 2018 har det pågått ett ebolautbrott i bland annat de östra delarna av DR Kongo som gränsar till Tanzania. Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade den 17 juli 2019 att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 25:e juni 2020 deklarerade hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo att ebolautbrottet som pågått i den östra delen av landet sedan 1 augusti 2018 är över. WHO manar dock till fortsatt vaksamhet.

För uppdateringar om ebola och om hur ebola smittar, hänvisas till WHO och Folkhälsomyndigheten. Inresande till Tanzania kan bli föremål för hälsoscreening vid internationella flygplatser och gränspassager. 

Senast uppdaterad 28 maj 2024, 15.54