Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania. Svårare sjukdomar/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering med flyg. Reseförsäkringar bör innehålla skydd i händelse av evakuering/hemtransport för vård.

Vid graviditet bör läkare konsulteras innan avresa.

Besökare rekommenderas att se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Tanzania finns på 1177 Vårdguiden.

Malaria är vanligt förekommande på fastlandet och finns även på öarna Zanzibar och Pemba. Ambassaden rekommenderar att besökare använder myggnät och myggstift.

Under 2019 har Tanzania haft ett utbrott av denguefeber i områden kring Dar es Salaam. Symptomen liknar malaria och är influensaliknande med huvudvärk framförallt ont i ögonen och eventuellt hudutslag. Kolera förekommer i Tanzania men är relativt enkelt att undvika om man är noga med handhygien, endast dricker rent vatten och ser till att äta genomlagad mat. WHO har också publicerat råd om hur man undviker att insjukna.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer och/eller har transiterat i sådant land i mer än 12 timmar. Vaccinationen mot gula febern ska ha varit gjord minst 10 dagar innan inresa och vaccinationsintyg krävs för inresa. Enligt officiella regler behöver resenärer inte uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern om de inte har vistats mer än 12 timmar i ett land där sjukdomen förekommer. Dock händer det att besökare som först anländer till fastlandet och sedan fortsätter till Zanzibar blir ombedda att uppvisa detta ändå, oavsett vilket land de kommit ifrån innan ankomst till Tanzania. Har de inte vaccinationsintyg kan de behöva ta vaccinet på plats vid ankomst till Zanzibar.

I vissa delar av Tanzania förekommer Tsetse flugor som efter bett kan orsaka sömnsjuka.

Enligt rapport 2015 från UNAIDS/WHO Working Group uppskattas att ca 1 400 000 personer över 15 år bär på HIV. I samma rapport konstateras att 4.7% av befolkningen är HIV-smittad.

Sedan augusti 2018 pågår ett ebolautbrott i DR Kongo. Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade den 17 juli 2019 att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom DR Kongo och till närliggande länder som hög eller mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortsatt vara låg. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och om hur ebola smittar, hänvisas till WHO och Folkhälsomyndigheten. Inresande till Tanzania kan bli föremål för hälsoscreening vid internationella flygplatser och gränspassager. WHO:s senaste uppdatering om Tanzania återfinns här


 

Senast uppdaterad 23 mar 2020, 08.25