Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 04 maj 2020, 09.59

Aktuella händelser

Med anledning av spridningen av COVID-19 på den afrikanska kontinenten och globalt har Tanzanias regering beslutat att från och med den 11 april 2020 suspendera samtliga internationella flyg till och från Tanzania. Tanzanias regering uppger att beslutet ska ses som en ny försiktighetsåtgärd för att bekämpa spridningen av COVID-19.

Sveriges ambassad i Dar es Salaam har fått information om att det är svårt att nå oss per telefon. Den som vill nå ambassaden kan ringa mobilnummer +255 748 264 082

Tanzanias hälsoministerium utfärdade den 4 april en ny så kallad Travel Advisory med information om karantän- och inresebestämmelser. Den kan du läsa här. Tidigare Travel Advisory från 23 mars här

Tanzanias regering publicerade den 2 april information gällande förlängning av visum och uppehållstillstånd under rådande omständigheter. Läs det här.  Den 24 april kom en påminnelse med information om att ytterligare förlängning är möjlig. Kontakta Tanzanias migrationsmyndighet för ytterligare information.

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder. UD har beslutat att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder fram till 15 juli 2020. Läs mer  här

Svenskar som besöker Tanzania uppmanas kontrollera reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan

Information om situationen relaterat till coronaviruset i Tanzania

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19). Onsdag 29 april fanns 306 bekräftade fall av covid-19 i Tanzania.

Tanzaniska myndigheter har beslutat om att ställa in samtliga kommersiella internationella flyg. Ambassaden följer utvecklingen noga och ny information kommer att publiceras löpande. Svenskar som befinner sig i Tanzania och vill åka hem till Sverige uppmanas att ta ta kontakt med ambassaden.

Tanzaniska myndigheter vidtar fortlöpande olika spridningsreducerande åtgärder. Svenska resenärer uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media, följa lokala myndigheters anvisningar och vara beredda på förseningar vid eventuell resa med anledning av åtgärderna.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer hänvisas som vanligt till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Se över din försäkring

Spridningen av viruset är svår att förutsäga. Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser. Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania, se mer information via ambassadens reseinformation här.

Tanzanias hälsoministerium har inrättat en nationellt informationsnummer för Corona dit allmänheten kan vända sig för vägledning  +255 0800110124 / +255 0800110125

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Allmänna säkerhetsläget

Tanzania är ett land som lockar allt fler turister. Ambassaden rekommenderar besök och vistelse i landet, men vill samtidigt uppmana besökare och boende att iaktta allmän försiktighet vad gäller trafiksituationen, kriminaliteten, hälsoriskerna samt de säkerhetshot som ibland riktats mot västerländska mål i Östafrika. De flesta besök är problemfria, men det är inte ovanligt med rån, väskryckningar eller fall där personer tvingats in i bilar för att åka till bankomater för att ta ut pengar i större städer.

Ambassaden rekommenderar även att undvika folksamlingar, särskilt politiska demonstrationer och/eller sammankomster eftersom dessa snabbt kan utvecklas till våldsamma protester eller upplopp.

Elransonering kan förekomma vissa tider på dygnet och risken finns att elavbrott äger rum.

Vänligen följ lokala medier och håll kontakt med eventuella lokala kontaktorganisationer eller personer som ni har på plats. Det finns även ett honorärkonsulat på Zanzibar som har begränsade resurser  (se under kontakt på hemsidan).

Ambassaden uppmanar svenskar i Tanzania, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst och vistelse i landet via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Anmäl dig på svensklistan

Information om UD resklar-app


 

Terrorism

Det har de senaste åren förekommit småskaliga terroristattentat i Tanzania både på fastlandet och på Zanzibar och det finns en risk för nya attentat. De incidenter som inträffat har inte varit riktade mot utländska besökare. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Här finner du mer information om terrorism och turism från Regeringen.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Pirater

Pirater är ett hot i Adenviken och Indiska oceanen. I farvattnen utanför Tanzania har det förekommit att fartyg, inklusive segelbåtar, kapats av pirater och att besättningen tagits som gisslan.

 

Naturförhållanden och katastrofer

De stora höjdskillnaderna gör att klimatet och växtligheten varierar avsevärt mellan landets olika delar. Kustslätten med angränsande område har, liksom korallöarna Unguja och Pemba, ett hett och mycket fuktigt klimat med obetydliga variationer under dygnet. Det är något svalare under vintermånaderna juni-september då luftfuktigheten sjunker från cirka 95 procent till 80 procent. Regnperioden är indelad i två perioder. De långa regnen infaller under mars - maj, de korta regnen infaller under november – december. Under regnperioderna finns det risk för översvämningar som kan orsaka avstängda broar och elavbrott liksom efterföljande jordskred. Vänligen se nedan länkar till väderleksprognoser.

Klimatet i Dar es Salaam är pressande på grund av värmen och den höga luftfuktigheten (95–99 procent). På centralplatån är klimatet varmt och torrt med en årsmedeltemperatur på något över 20 grader. Det hälsosammaste klimatet råder i de halvtempererade trakterna i högländerna kring Kilimanjaro i norr och Malawisjön i söder.

Länk till Tanzanias meteorologiska institut och till väderprognos.

Länk till WMO (World Meteorological Organization).

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är tanzanisk myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För aktuell information om visum-, uppehållstillstånds- och arbetstillståndsregler hänvisas besökare till Tanzanias ambassad i Stockholm eller till tanzaniska  migrationsmyndighetens hemsida.

För turister

Om du ska du stanna i Tanzania i högst 90 dagar, ansöker du om visering. Visering kan sökas vid Tanzanias ambassad i Stockholm, vid ankomst till flygplats eller annan gränspassage i Tanzania alternativt elektroniskt. Det är viktigt att ditt pass vid inresedatumet har en giltighetstid på mer än 6 månader. Som turist i Tanzania kan man endast ansöka om högst 90 dagars visering per år. Viseringsinformation på Tanzanias ambassads webbplats

För dig som ska arbeta

Om du ska arbeta i Tanzania ska du alltid före avresa ansöka om "Residence Permit Class B" på Tanzanias ambassad i Stockholm.

För volontärer, forskare, missionärer eller för längre tids studier

För arbete som volontär, missionär, studier under längre tid eller forskning i Tanzania ska du alltid före avresa ansöka om "Residence Permit Class C" på Tanzanias ambassad i Stockholm

Uppgifter om kostnader på tanzaniska utrikesministeriets webbplats

Övrigt om inresor till Tanzania

Den 1 juni 2019 infördes en ny lagstiftning i Tanzania som innebär att det är förbjudet att importera, köpa, sälja, förvara eller använda plastpåsar. Förbudet gäller mot alla typer av plastpåsar oavsett storlek eller tjocklek. Förbjudet gäller på fastlandet i Tanzania. Besökare i Tanzania ombedes undvika att resa med plastpåsar i incheckat bagage och handbagage. Så kallade ”zip-lock påsar” som används för vätskor vid säkerhetskontroller är undantaget från lagstiftningen. Andra undantag innefattar plastpåsar för medicin, industriella produkter, byggbranschen, jordbrukssektorn samt sanitär- och avfallshantering. Anvisade stationer kommer upprättas vid alla gränspassager där besökare kan överlämna plastpåsar. För mer information kontakta  Tanzanias Ambassad i Stockholm. 

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania. Svårare sjukdomar/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering med flyg. Reseförsäkringar bör innehålla skydd i händelse av evakuering/hemtransport för vård.

Vid graviditet bör läkare konsulteras innan avresa.

Besökare rekommenderas att se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Tanzania finns på 1177 Vårdguiden.

Malaria är vanligt förekommande på fastlandet och finns även på öarna Zanzibar och Pemba. Ambassaden rekommenderar att besökare använder myggnät och myggstift.

Under 2019 har Tanzania haft ett utbrott av denguefeber i områden kring Dar es Salaam. Symptomen liknar malaria och är influensaliknande med huvudvärk framförallt ont i ögonen och eventuellt hudutslag. Kolera förekommer i Tanzania men är relativt enkelt att undvika om man är noga med handhygien, endast dricker rent vatten och ser till att äta genomlagad mat. WHO har också publicerat råd om hur man undviker att insjukna.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer och/eller har transiterat i sådant land i mer än 12 timmar. Vaccinationen mot gula febern ska ha varit gjord minst 10 dagar innan inresa och vaccinationsintyg krävs för inresa. Enligt officiella regler behöver resenärer inte uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern om de inte har vistats mer än 12 timmar i ett land där sjukdomen förekommer. Dock händer det att besökare som först anländer till fastlandet och sedan fortsätter till Zanzibar blir ombedda att uppvisa detta ändå, oavsett vilket land de kommit ifrån innan ankomst till Tanzania. Har de inte vaccinationsintyg kan de behöva ta vaccinet på plats vid ankomst till Zanzibar.

I vissa delar av Tanzania förekommer Tsetse flugor som efter bett kan orsaka sömnsjuka.

Enligt rapport 2015 från UNAIDS/WHO Working Group uppskattas att ca 1 400 000 personer över 15 år bär på HIV. I samma rapport konstateras att 4.7% av befolkningen är HIV-smittad.

Sedan augusti 2018 pågår ett ebolautbrott i DR Kongo. Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade den 17 juli 2019 att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom DR Kongo och till närliggande länder som hög eller mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortsatt vara låg. För uppdateringar om det aktuella utbrottet och om hur ebola smittar, hänvisas till WHO och Folkhälsomyndigheten. Inresande till Tanzania kan bli föremål för hälsoscreening vid internationella flygplatser och gränspassager. WHO:s senaste uppdatering om Tanzania återfinns här


 

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i landet bör bära med sig kopior på personsidan i passet samt sida med tillstånd eller visering. Det förekommer att landets polis utför kontroller.

Det är förbjudet att fotografera militär och säkerhetsrelaterad utrustning, till exempel flygplatser, broar etc.

I muslimskt dominerade regioner utefter kusten och på Zanzibar bör man tänka på att ha kläder som täcker knän och axlar på offentliga platser, särskilt för kvinnor. Resenärer uppmanas framför allt under Ramadan att undvika beteenden som kan väcka anstöt.

Situation för HBTQI-personer i Tanzania

I Tanzania är homosexuella handlingar olagligt och kan ge upp till 30 års fängelse. Det senaste året har ett flertal personer gripits med hänvisning till lagen som nu tillämpas i större utsträckning än tidigare. Det gäller även personer kopplade till organisationer som arbetar med HBTQI-frågor på olika sätt. Toleransen från allmänheten gentemot HBTQI-personer är generellt låg.

Lagar i Tanzania

Innehav av och utnyttjande av droger är olagligt och innehav bestraffas med dryga böter eller fängelsestraff. 

Prostitution kan medföra långa fängelsestraff. Vid medverkan av minderårig kan livslångt straff utdömas.

Utförsel av souvenirer från djur eller växtliv kan vara förenat med stränga straffpåföljder. Se riktlinjer från EU-kommissionen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat något under de senaste åren på fastlandet och på Zanzibar. Rån, inbrott och stölder samt sexuellt antastande förekommer. Besökare bör undvika osäkra platser såsom ensliga stränder, bakgator och folktomma platser efter mörkrets inbrott.

Det är att rekommendera att bo på hotell med hög säkerhet och förvara värdesaker i säkerhetsskåp. Försök att ha extra kopior på viktiga dokument som pass och visum. Ett flertal händelser har rapporterats under dagtid och på mindre hotell.

Besökare bör undvika att exponera värdesaker som smycken, kameror, mobiltelefoner och pengar. Undvik att acceptera erbjudanden från personer som utger sig för att vara taxichaufförer. Kliv inte in i en bil där okända personer utöver taxichauffören sitter och gå inte med på att plocka upp fler resenärer på vägen. Var noga med att bara använda registrerade taxibilar.

Under senare tid har fall av väpnade rån där taxibilar varit inblandade rapporterats till ambassaden. Iaktta extra försiktighet vid busstationer och vid färjeterminalen till Zanzibar och platser där många utlänningar samlas. Låt inte någon annan välja taxibil åt dig eller rekommendera en bekant eller vän som kör taxi. Det förekommer att taxibilar som ser officiella ut används för att köra runt turister som under hot tvingas att tömma bankomat/kreditkort. Använd gärna hotellets transporttjänst till/från flygplatsen/järnvägsstationen eller ordna transport via din resebyrå.

Rån och överfall på utlänningar förekommer. Väskryckningar från bilar och motorcyklar är vanliga och kan bli våldsamma om offret inte genast släpper väskan. Ambassaden ber resenärer vara uppmärksamma på hur ni bär er väska och/eller ryggsäck. Väskryckning förekommer enligt uppgift särskilt ofta i Dar es Salaam på Msasanihalvön där många västerlänningar är bosatta. Ett område som är som särskilt drabbat är Coco Beach. Undvik därför om möjligt att promenera/cyckla med handväska, ryggsäck eller andra värdesaker.

"Skimming” av bankomater förekommer i Dar es Salaam. Om intaget för bankkortet och/eller tangentbordet verkar underligt bör man uppsöka en annan bankomat.

Om så är möjligt, undvik att anlända till Dar es Salaam efter mörkrets inbrott om du reser med buss, tåg eller färja. Rån sker ofta efter mörkrets inbrott runt busstationer, färjeterminal och tågstation samt andra platser med stora folksamlingar.

Trafiksäkerhet

Mycket stor försiktighet bör iakttas i trafiken. Höga hastigheter, gamla och dåliga bilar samt omdömeslös körning gör trafiken till en stor riskfaktor. Svåra olyckor med många dödsoffer förekommer. Lastbilar och bussar håller ofta höga hastigheter och har dåliga bromsar. Det är rekommenderat att ha bildörrarna låsta och fönstren stängda under färd. Nattkörning bör undvikas.

Ambassaden uppmanar till särskild försiktighet vid bilkörning i gränsområdena till Burundi.

För resor till Zanzibar bör resenärer använda sig av etablerade rederier och avstå ombordstigning om båten inte verkar sjövärdig eller är överbelastad. När man går ombord bör man göra sig bekant med nödrutiner. Vid mycket hög sjö rekommenderas resenärer att sitta inomhus då det förekommit att passagerare som suttit utomhus svepts av med vågor.

Det går även att flyga mellan Dar es Salaam och Zanzibar. Även i detta fall rekommenderas etablerade flygbolag.

Övriga upplysningar

Man bör anlita etablerade guider och arrangörer för safariturer och Kilimanjarobestigningar. Respektera alltid de instruktioner som ges av guider och myndigheter under safarin och bestigningen. 

Svenska mobilabonnemang fungerar vanligtvis i Tanzania. SIM-kort till tanzaniska kontantabonnemang kan köpas billigt emot uppvisning av giltig internationell ID-handling.

 

Svenskar i Tanzania

I Tanzania finns en svenskkoloni på ca 400 personer, fortfarande med ett stort inslag av missionärer men också en växande grupp företagare. En ökande andel svenska turister besöker landet. Sedan 1 januari 1996 råder visumtvång.

Ambassadens kontaktinformation

E-post: ambassaden.dar-es-salaam@gov.se

Telefon: +255 (0) 22 219 6500 (mån-fre 09.00-12.00).

 I mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, ring telefonnummer +255 (0) 22 2196 500. Tryck ’0’ efter det inlästa meddelandet för att bli kopplad till UD:s konsulära jour i Stockholm.

Ytterligare kontaktinformation