• Svenska

Om utlandet Tanzania

Avrådan

Tanzania - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 23 september 2021 beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till Mtwara-regionen i sydöstra Tanzania.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 28 maj 2024, 15.54

Aktuella händelser

Säkerhetsuppdatering maj 2024

Det finns ett förhöjt hot om terroristattacker i Tanzania (inklusive Zanzibar), och det kan inte uteslutas att svenska resenärer kan drabbas. Koranbränningarna i Sverige har lett till en ökad hotbild mot svenska intressen även i Tanzania. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer uppmanas att följa myndigheternas råd och anvisningar. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar vara udda eller avvikande i sammanhanget. Försiktighet och vaksamhet bör iakttas, till exempel vad gäller vistelse i större köpcentrum, restauranger och hotell samt vid större evenemang där många människor samlas.

Ambassaden uppmanar vidare svenskar i landet att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Svensklistan - Sweden Abroad

UD Resklar - mobilapp - Sweden Abroad

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Smittspridning av Covid-19 förekommer fortfarande i liten skala i Tanzania. Generella krav för inresa i landet är borttagna och därmed krävs inga vaccinationsbevis eller krav på grundvaccination.

Värt att notera är att sjukvårdsystemet i Tanzania har begränsad kapacitet att hantera patienter som uppvisar svårare symptom av Covid-19.

Allmänna säkerhetsläget

Allmänna säkerhetsläget

Tanzania är ett land som lockar allt fler turister. Ambassaden uppmanar dock svenska besökare och bosatta att iaktta allmän försiktighet vad gäller trafiksituationen, kriminaliteten, hälsoriskerna samt de säkerhetshot som ibland riktats mot västerländska mål i Östafrika. De flesta besök är problemfria, men det är inte ovanligt med rån, väskryckningar eller fall där personer råkat ut för så kallade expresskidnappningar, det vill säga där man har hamnat i en sådan situation där man av gärningsmannen/gärningsmännen har tvingats att åka runt till olika bankomater för att ta ut pengar.

Ambassaden uppmanar besökare att undvika större folksamlingar, särskilt politiska demonstrationer och/eller sammankomster, eftersom dessa snabbt kan utvecklas till våldsamma protester eller upplopp.

Elransonering förekommer återkommande och kortare och längre elavbrott äger rum i samband med dessa.

Resande uppmanas att följa lokala medier och hålla kontakt med eventuella lokala kontaktorganisationer eller personer som är kända på plats.

Ambassaden uppmanar svenskar i Tanzania, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst och vistelse i landet via nedan länk till den så kallade Svensklistan och/eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Anmäl dig på svensklistan

Information om UD resklar-app

Terrorism

Ambassaden vill uppmärksamma svenskar i Tanzania på att det finns ett förhöjt terrorhot, inklusive risk attentat, i Tanzania. Svenskar i Tanzania uppmanas att iaktta generell försiktighet och vaksamhet, bland annat på offentliga platser och vid större folksamlingar där många västerlänningar samlas. Ambassaden uppmanar svenskar att noga följa myndigheternas råd och säkerhetsanvisningar.

Ambassaden uppmanar vidare svenskar på plats att följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på ambassadens svensklista/lista över svenskar i landet.

Svensklistan - Sweden Abroad

Det har de senaste åren förekommit småskaliga terroristattentat i Tanzania både på fastlandet och på Zanzibar och det finns en risk för nya attentat. De incidenter som inträffat har inte varit riktade mot utländska besökare. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Här finner du mer information om terrorism och turism från Regeringen.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

De stora höjdskillnaderna gör att klimatet och växtligheten varierar avsevärt mellan landets olika delar. Kustslätten med angränsande område har, liksom korallöarna Unguja och Pemba, ett hett och mycket fuktigt klimat med obetydliga variationer under dygnet. Det är något svalare under vintermånaderna juni-september då luftfuktigheten sjunker från cirka 95 procent till 80 procent. Regnperioden är indelad i två perioder. De långa regnen infaller under mars - maj, de korta regnen infaller under november – december. Under regnperioderna finns det risk för översvämningar som kan orsaka avstängda broar och elavbrott liksom efterföljande jordskred. Vänligen se nedan länkar till väderleksprognoser.

Klimatet i Dar es Salaam är pressande på grund av värmen och den höga luftfuktigheten (95–99 procent). På centralplatån är klimatet varmt och torrt med en årsmedeltemperatur på något över 20 grader. Det hälsosammaste klimatet råder i de halvtempererade trakterna i högländerna kring Kilimanjaro i norr och Malawisjön i söder.

Länk till Tanzanias meteorologiska institut och till väderprognos.

Länk till WMO (World Meteorological Organization).

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är tanzanisk myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. Sveriges ambassad och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För aktuell information om visum-, uppehållstillstånds- och arbetstillståndsregler hänvisas besökare till Tanzanias ambassad i Stockholm eller till tanzaniska  migrationsmyndighetens hemsida.

För turister vistelse upp till 90 dagar

Om du ska du stanna i Tanzania i högst 90 dagar, ansöker du om visering. Visering kan sökas via Tanzanias ambassad i Stockholm, vid ankomst till flygplats eller annan gränspassage i Tanzania alternativt elektroniskt. Det är viktigt att ditt pass vid utresedatumet från Tanzania har en giltighetstid på minst 6 månader. Som turist i Tanzania kan man endast ansöka om högst 90 dagars visering per år. Viseringsinformation på Tanzanias ambassads webbplats

Längre vistelser

Fär längre vistelse i Tanzania, inklusive för arbete och studer, så ska du före avresa ansöka om erfoderliga tillstånd. Mer information om uppehållstilstånd och arbetstillstånd finns på hemsidan för Tanzanias ambassad i Stockholm

Övrigt om inresor till Tanzania

Den 1 juni 2019 infördes en ny lagstiftning i Tanzania som innebär att det är förbjudet att importera, köpa, sälja, förvara eller använda plastpåsar. Förbudet gäller mot alla typer av plastpåsar oavsett storlek eller tjocklek. Förbjudet gäller på fastlandet i Tanzania. Besökare i Tanzania ombeds undvika att resa med plastpåsar i incheckat bagage och handbagage. Så kallade ”zip-lock påsar” som används för vätskor vid säkerhetskontroller är undantaget från lagstiftningen. Andra undantag innefattar plastpåsar för medicin, industriella produkter, byggbranschen, jordbrukssektorn samt sanitär- och avfallshantering. Anvisade stationer kommer upprättas vid alla gränspassager där besökare kan överlämna plastpåsar. För mer information kontakta  Tanzanias Ambassad i Stockholm. 

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdskapaciteten är begränsad i Tanzania. Svårare sjukdomar/olycksfall/trauma kräver i regel medicinsk evakuering med flyg. Reseförsäkringar bör innehålla skydd i händelse av evakuering/hemtransport för vård.

Vid graviditet bör läkare konsulteras innan avresa.

Besökare rekommenderas att se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet. Hälso- och vaccinationsråd samt generell information om vanligt förekommande sjukdomar i Tanzania finns på 1177 Vårdguiden.

Malaria är vanligt förekommande på fastlandet och finns även på öarna Zanzibar och Pemba. Ambassaden rekommenderar att besökare använder myggnät och myggstift.

Under 2019 har Tanzania haft ett utbrott av denguefeber i områden kring Dar es Salaam. Symptomen liknar malaria och är influensaliknande med huvudvärk framförallt ont i ögonen och eventuellt hudutslag. Kolera förekommer i Tanzania men är relativt enkelt att undvika om man är noga med handhygien, endast dricker rent vatten och ser till att äta genomlagad mat. WHO har också publicerat råd om hur man undviker att insjukna.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer och/eller har transiterat i sådant land i mer än 12 timmar. Vaccinationen mot gula febern ska ha varit gjord minst 10 dagar innan inresa och vaccinationsintyg krävs för inresa. Enligt officiella regler behöver resenärer inte uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern om de inte har vistats mer än 12 timmar i ett land där sjukdomen förekommer. 

I vissa delar av Tanzania förekommer Tsetse flugor som efter bett kan orsaka sömnsjuka.

Enligt information från UNAIDS för år 2018 uppskattas att ca 1 600 000 personer bär på HIV.  Det konstateras även att 4.6% av den vuxna befolkningen (15 - 49 år)  är HIV-smittad.

Sedan augusti 2018 har det pågått ett ebolautbrott i bland annat de östra delarna av DR Kongo som gränsar till Tanzania. Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade den 17 juli 2019 att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 25:e juni 2020 deklarerade hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo att ebolautbrottet som pågått i den östra delen av landet sedan 1 augusti 2018 är över. WHO manar dock till fortsatt vaksamhet.

För uppdateringar om ebola och om hur ebola smittar, hänvisas till WHO och Folkhälsomyndigheten. Inresande till Tanzania kan bli föremål för hälsoscreening vid internationella flygplatser och gränspassager. 

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare i landet bör bära med sig kopior på personsidan i passet samt sida med tillstånd eller visering. Det förekommer att landets polis utför kontroller.

Det är förbjudet att fotografera militär och säkerhetsrelaterad utrustning, till exempel flygplatser, broar etc.

I muslimskt dominerade regioner utefter kusten och på Zanzibar bör man tänka på att ha kläder som täcker knän och axlar på offentliga platser, särskilt för kvinnor. Resenärer uppmanas framför allt under Ramadan att undvika beteenden som kan väcka anstöt.

Situation för HBTQI-personer i Tanzania

I Tanzania är homosexuella handlingar olagligt och kan ge upp till 30 års fängelse. Det senaste året har ett flertal personer gripits med hänvisning till lagen som nu tillämpas i större utsträckning än tidigare. Det gäller även personer kopplade till organisationer som arbetar med HBTQI-frågor på olika sätt. Toleransen från allmänheten gentemot HBTQI-personer är generellt låg.

Lagar i Tanzania

Innehav av och utnyttjande av droger är olagligt och innehav bestraffas med dryga böter eller fängelsestraff. 

Prostitution kan medföra långa fängelsestraff. Vid medverkan av minderårig kan livslångt straff utdömas.

Utförsel av souvenirer från djur eller växtliv kan vara förenat med stränga straffpåföljder. Se riktlinjer från EU-kommissionen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat något under de senaste åren på fastlandet och på Zanzibar. Rån, inbrott och stölder samt sexuellt ofredande förekommer. Besökare bör undvika osäkra platser såsom ensliga stränder, bakgator och folktomma platser efter mörkrets inbrott.

Det är att rekommendera att bo på hotell med hög säkerhet och förvara värdesaker i säkerhetsskåp. Försök att ha extra kopior på viktiga dokument som pass och visum. 

Besökare bör undvika att exponera värdesaker som smycken, kameror, mobiltelefoner och pengar. Undvik att acceptera erbjudanden från personer som utger sig för att vara taxichaufförer. Kliv inte in i en bil där okända personer utöver taxichauffören sitter och gå inte med på att plocka upp fler resenärer på vägen. Var noga med att bara använda registrerade taxibilar.

Under senare tid har fall av väpnade rån där taxibilar varit inblandade rapporterats till ambassaden. Iaktta extra försiktighet vid busstationer och vid färjeterminalen till Zanzibar och platser där många utlänningar samlas. Låt inte någon annan välja taxibil åt dig eller rekommendera en bekant eller vän som kör taxi. Det förekommer att taxibilar som ser officiella ut används för att köra runt turister som under hot tvingas att tömma bankomat/kreditkort. Använd gärna hotellets transporttjänst till/från flygplatsen/järnvägsstationen eller ordna transport via din resebyrå.

Rån och överfall på utlänningar förekommer. Väskryckningar från bilar och motorcyklar är vanliga och kan bli våldsamma om offret inte genast släpper väskan. Ambassaden ber resenärer vara uppmärksamma på hur ni bär er väska och/eller ryggsäck. Väskryckning förekommer enligt uppgift särskilt ofta i Dar es Salaam på Msasanihalvön där många västerlänningar är bosatta. Ett område som är som särskilt drabbat är Coco Beach. Undvik därför om möjligt att promenera/cyckla med handväska, ryggsäck eller andra värdesaker.

"Skimming” av bankomater förekommer i Dar es Salaam. Om intaget för bankkortet och/eller tangentbordet verkar underligt bör man uppsöka en annan bankomat.

Om så är möjligt, undvik att anlända till Dar es Salaam efter mörkrets inbrott om du reser med buss, tåg eller färja. Rån sker ofta efter mörkrets inbrott runt busstationer, färjeterminal och tågstation samt andra platser med stora folksamlingar.

Trafiksäkerhet

Mycket stor försiktighet bör iakttas i trafiken. Höga hastigheter, gamla och dåliga bilar samt omdömeslös körning gör trafiken till en stor riskfaktor. Svåra olyckor med många dödsoffer förekommer. Lastbilar och bussar håller ofta höga hastigheter och har dåliga bromsar. Det är rekommenderat att ha bildörrarna låsta och fönstren stängda under färd. Nattkörning bör undvikas.

Ambassaden uppmanar till särskild försiktighet vid bilkörning i gränsområdena till Burundi.

För resor till Zanzibar bör resenärer använda sig av etablerade rederier och avstå ombordstigning om båten inte verkar sjövärdig eller är överbelastad. När man går ombord bör man göra sig bekant med nödrutiner. Vid mycket hög sjö rekommenderas resenärer att sitta inomhus då det förekommit att passagerare som suttit utomhus svepts av med vågor.

Det går även att flyga mellan Dar es Salaam och Zanzibar. Även i detta fall rekommenderas etablerade flygbolag.

Övriga upplysningar

Man bör anlita etablerade guider och arrangörer för safariturer och Kilimanjarobestigningar. Respektera alltid de instruktioner som ges av guider och myndigheter under safarin och bestigningen. 

Svenska mobilabonnemang fungerar vanligtvis i Tanzania. SIM-kort till tanzaniska kontantabonnemang kan köpas billigt emot uppvisning av giltit pass samt att biometri (fingeravtryck) behöver lämnas.

Svenskar i Tanzania

I Tanzania finns en svenskkoloni på ca 300 personer. Tanzania mottar även ett stort antal turister från Sverige varje år, speciellt under det svenska vinterhalvåret.

Ambassadens kontaktinformation

E-post: ambassaden.dar-es-salaam@gov.se

Telefon: +255 (0) 22 219 6500 (mån-tors 8.00 - 15.00, fre 8.00 - 12.00).

I allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, ring telefonnummer +255 (0) 22 2196 500. Tryck ’0’ efter det inlästa meddelandet för att bli kopplad till UD:s konsulära jour i Stockholm.

Ytterligare kontaktinformation 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer