Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Förnyelse av pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid ambassaden.
  • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation. Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av ambassaden.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i Tanzania eller annat bosättningsland uppvisas.
  • Om du är boende i Sverige ska du lämna in ett personbevis (ej äldre än 1 månad). Kontakta skatteverket för att få ett personbevis.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgift för passet betalas kontant. Aktuellt pris finner ni på vår prislista.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Senast uppdaterad 16 nov 2017, 15.14