Meny
  • Svenska

Om utlandet Tanzania

Avgifter

Se nedan dokument för avgifter gällande visum till Sverige samt konsulära avgifter.

Aktuell avgiftslista

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer